A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Mosty kultúry II. – 2. časť projektu

26.5. 2017 od 9.00 – 11.00 h • CVČ Kamarát, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Mosty kultúry II Ďalšia, v poradí už druhá časť tvorivých dielní, pozostávajúca z cyklu prezentácií a panelových diskusií určených pre vybraných žiakov stredných škôl sa uskutoční opäť v priestoroch Centra voľného času Kamarát. Termín prezentácie bude 26. mája 2017. Turčianske kultúrne stredisko v Martine sa projektom snaží sprostredkovať žiakom stredných škôl rôznorodé pohľady ľudí na svet prostredníctvom fotografie a multimediálnej prezentácie.
Prezentujúcim tvorivej dielne bude Svetozár Krno, ktorý patrí k priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky. Okrem dosiaľ u nás iba raz zopakovanej dvetisíckilometrovej hrebeňovky Karpát absolvoval podobné podujatia v balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, islandskej, korzickej, zakarpatskej a krymskej horskej sústave. Pôsobil aj na Kolskom polostrove, v Chibinách a Lovozerských tundrách, v Karélii, Polárnom a Pripolárnom Urale, na Kryme, v grécko-macedónskych horách, Čiernej hore, južnom Nórsku, švédskom Laponsku, Centrálnom Kaukaze, Malom Kaukaze, Arménskej vysočine, tadžických Fanských vrchoch, kirgizskom Ťan-šane, Pamíro-Alaji, indických, nepálskych a čínskych Himalájach, japonských Alpách, sibírskom Altaji, Východnom Sajane, Chamar-Dabane, Bajkalskom masíve, Kodare, Udokane, Sichote-Aline, povodí Ussuri, Mongolsku, na Sachaline, Kamčatke a v ďalších horách Eurázie. Väčšinou išlo o slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup.
Je spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej literatúry... Od roku 1987 organizuje každoročne medzinárodný horský festival venovaný propagácii expedícií uskutočnených v posledných nedotknutých a málo dotknutých oblastiach sveta. Propaguje horské nekomerčné a nekonzumentské expedície, ktoré sú prínosom zo športového aj poznávacieho hľadiska.
Jeho prezentácia „Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány“ zachytáva postrehy expedičného turistu z výprav, smerujúcich za panenskou prírodou, ktoré si pripravil s priateľmi sám bez pomoci cestovných kancelárií. Spoznal jazernatú Karéliu, kamenné hrebene, pokryté žltým machom v tundre Kolského polostrova, upršaný, močiarmi a chladnými riekami chránený Polárny a Pripolárny Ural, reťaz hôr okolo Bajkalu, opustené bane v Udokane, najvyššie položený gulag v Kodari, tajfúnom zasiahnutý Sachalin, tigrie a medvedie chodníky v údolí Ussuri a živé sopky na Kamčatke. Dosiahol tak nejeden prvovýstup a prvoprechod. Viackrát absolvoval týždennú jazdu vlakom po Transsibírskej a Bajkalsko-amurskej magistrále z Moskvy po Japonské more. Vedľa hôr si všíma pestrú vzorku ľudí – pastierov sobov, uralských zlatokopov, čínskych obchodníkov, ussurijských biológov, pasažierov siedmych časových pásiem tisíce kilometrov dlhej železničnej trate, vladivostockých bezdomovcov, zanietených ruských turistov i ľahkovážnych zahraničných návšt
evníkov. Osobitnú pozornosť venuje prvým cestovateľom a prírodovedcom, ktorí mapovali obrovské biele miesta. Spomína ruských a slovenských spisovateľov, ktorí svoje dobrovoľné či vynútené cesty zachytili na papieri. Nezabúda ani na stopy prvých Slovákov, ktorých sem osud zavial. Ide napr. o drotárskych umelcov, olejkárov či o kráľa Madagaskaru dobrodruha M. Beňovského. Pomáha búrať mediálne stereotypy, šíriace obavy zo vzdialeného a nepoznaného sveta. Prináša mnoho zaujímavých zemepisných, historických a etnografických faktov a navonok prekvapivé, ale v skutočnosti logické súvislosti. Hľadá spojitosti medzi kontrastmi sibírskej prírody (obrovské teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, letom a zimou, extrémne suchá, vyvolávajúce požiare tajgy, striedané povodňami) a v dramatických historických zvratoch ruských dejín.
Vyústením projektu bude záverečný program projektu, kde budú prezentované vybrané prezentácie žiakov stredných škôl, určené pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť. Záverečný program projektu Mosty kultúry II. bude súčasťou Martinského cestovateľského festivalu. Projektom chceme dať mladým ľuďom priestor na verejnú prezentáciu postojov, nálad a pocitov svojim rovesníkom, ale aj širokej verejnosti, a to práve prostredníctvom ich vlastného pohľadu na svet a regióny okolo nás cez prizmu fotografie.
Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Obrazy svetla III.
FOTOMARATÓN – zabávaj sa s fotografiou

27.5. 2017 od 10.00 – 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Plagát podujatia TVT  •  Tlačová správa  •  Propozície

Opäť po roku sa záujemcovia o fotografiu a súťaženie môžu tešiť na ďalší, v poradí už piaty ročník podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2017. Účastníkov radi privítame 27. mája 2017 o 10.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
PRÍĎTE SA ZABAVIŤ, UKÁZAŤ SVOJE SCHOPNOSTI, SPRACOVAŤ FOTOGRAFIE NA NOVÉ TÉMY A VYPOČUŤ SI VEREJNÉ HODNOTENIE ODBORNÍKOV. Motiváciou účasti je prezentácia vlastnej tvorby, ako aj hodnotenie fotografií naživo. Porotcami súťaže budú Miroslav Zaťko (Banská Bystrica) – predseda Banskobystrického fotoklubu, organizátor Fotomaratónu v Banskej Bystrici, Michal Pišný – profesionálny fotograf (Martin) a Martin Tomáška člen fotoklubu Obzor (Žilina). Bonusom súťaže je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na Letnom foto feste na pešej zóne v Martine, ako aj na novembrovom Martinskom cestovateľskom festivale.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách. V prvej kategórii účastníci spracujú kolekciu šiestich fotografií, pričom každá fotografia bude na inú tému. Účastníci v druhej kategórii vytvoria rovnako kolekciu šiestich fotografií, ale všetky fotografie budú na jednu zo šiestich zadaných tém.
Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania prihlášky do 24. mája 2017, a to elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com alebo osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin. Uzávierka prihlášok je do 24. mája 2017.
Fotomaratón Martin organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a je súčasťou projektu Obrazy svetla III. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Tešíme sa na všetkých účastníkov!
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Letný foto fest - Obrazy svetla III.

16. 6. 2017 od 12.00 – 22.00 h • Pešia zóna mesta Martin
– 12.00 h Výstava fotografií z Fotomaratónu Martin 2017
– 12.00 h Výstava fotografií z Detskej fotodielne žiakov Fotokrúžku PaSA Turčianske Teplice
– 12.00 h Výstava fotografií martinských fotoklubov a fotografickej verejnosti
– 16.00 h Súťažná výstava fotografií – verejné hodnotenie
– 18.30 h Ocenenie naj fotografie
– 19.00 h Stretnutie s fotografom (tvorivá dielňa)
– 20.30 h David Bolek - pri mesačnom svite
– 22.00 h Nočné cestovateľské premietanie
Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

AMFO 2017 – výstava

24.4. 2017 od 16.00 h (vernisáž); 25.4. – 22.5. 2017 (výstava)
Klubové priestory TKS v Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred

45. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.
AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 45. ročník. AMFO je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok. Súťaž nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, ktorú odborne garantuje svetová organizácia pre umeleckú fotografiu FIAP a ktorej je Slovensko členom a pravidelným účastníkom. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž AMFO umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súťaž vytvára priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých fotografických diel.
Viac informácií s vyhodnotením súťaže nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved