A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

AMFO 2018 – regionálne kolo

18.4. 2018 o 16.00 h (vyhlásenie výsledkov) • Klubové priestory TKS v Martine
19.4. – 11.5. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície a evidenčný list  •  Prihláška  •  Tlačová správa + výsledky

Opäť po roku sa stretli fotografi z Turca na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018.
V stredu 18. apríla 2018 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila vernisáž spojená s vyhodnotením už 46. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.
Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. art. Zuzana Vajdová, Michal Lašut a Michal Pišný. Členovia poroty následne zhodnotili aktuálny ročník. Pripomenuli, prečo vzniká fotografia i to, že fotografia má zachytiť okamih, má mať výpovednú hodnotu o tom, čo sa už nezopakuje. Porota pochválila to, že pribúda čiernobielej fotografie a následne rozanalyzovala jednotlivé fotografie. „Veľkým prínosom pre 46. ročník súťaže AMFO je stále väčší záujem mladej generácie, ktorá prináša do fotografie iné videnie a dáva nádej, že fotografia v Turci bude mať dôstojných pokračovateľov,“ povedal Michal Lašut.
V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 27 autorov s kolekciou 144 fotografií. Porota udelila spolu 26 ocenení. Na krajskej súťaži náš región bude reprezentovať vybraná kolekcia 64 fotografií, ktorú si do 10. mája 2018 môžete pozrieť v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Oceneným, ako aj postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20. 6. 2018 vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Fotogaléria:

 

Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Obrazy svetla IV.

23.4.; 30.4. 2018 od 15.30 – 17.30 h • Internát PaSA v Turčianskych Tepliciach
Detská fotodielňa – cyklus tvorivých stretnutí pre mládež fotokrúžku žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr.Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Via Magna – prezentácia

26.4. 2018 od 14.30 h • Klub dôchodcov v Martine
Putovanie po stopách pamiatok dávnych čias pripomínajúcich túto cestu, ktorá silno zasiahla aj náš región.
Kontakt a informácie:
Mgr.Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Martinské cestovateľské večery

27.4. 2018 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta.
Kontakt a informácie:
Mgr.Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

10.5. 2018 od 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.
Kontakt a informácie:
Mgr.Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Mosty kultúry III.

14. 5. 2018 od 10.00 – 12.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Prednášky a panelové diskusie v oblasti fotografie a rôznorodosti kultúr. Podujatie je realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr.Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Fotomaratón – zabávaj sa s fotografiou

26.5. 2018 od 10.00 – 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Prostredníctvom fotografie zachytávaj zaujímavé momenty z ulíc a súťaž o zaujímavé ceny. Nafotené fotografie bude verejne hodnotiť a analyzovať odborná porota. Podujatie je realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr.Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved