A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Premeny roka

3.5. 2017 – 2.6.2017 • DSS a ZS, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Eduard Jurčák – Z mojej tvorby

24.5. 2017 o 16.00 h (vernisáž), 25.5. – 23.6. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vernisáž a výstava výtvarných diel jubilanta a člena Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Eduarda Jurčáka.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Stretnutie členov ŠTNV

25. 5. 2017 od 16.00 h • Klubové priestory TKS, Martin
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

VIII. ročník – TURIEC MAĽOVANÝ

31.5. 2017 (uzávierka súťaže); 11.6. 2017 – 31.8.2017 (výstava)
SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Martin-Jahodnícke háje, vozáreň Moškovec
Plagát podujatia  •  Propozície

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž detí a mládeže zameranú na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Téma: Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra.
Súťaží sa v 5 výtvarných a 3 literárnych kategóriách – viď propozície.
Termín doručenia prác – do 31. mája 2017 (osobne alebo poštou):
Turčianske kultúrne stredisko, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin.
Vyhodnotenie súťaže bude počas 33. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 11. júna 2017 o 10.30 h v objekte vozárne Moškovec. (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na našej webovej stránke.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Krásy prírody

5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Júlie Váradiovej.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Reťazenie IV. – Konfrontácie

11. 6. 2017 • Múzeum slovenskej dediny Martin
Druhý plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov, rezbárov a sochárov v Turci. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Turiec maľovaný

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Výstava prác z výtvarnej súťaže pod názvom „Turiec maľovaný“, ktorá je zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Štyri živly

27. 6. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 28. 6. – 8. 8. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vernisáž výstavy prác žiakov SZUŠ M. Haľamovej.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Stretnutie členov ŠTNV

29. 6. 2017 od 16.00 h • Klubové priestory TKS, Martin
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Reťazenie IV. – Konfrontácie

19.5. 2017 • Obec Sklabiňa
Plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov, rezbárov a sochárov v Turci. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Tvorivé stretnutie – seniori

17. 5. 2017 od 9.00 – 10.30 h • DSS Ľadoveň
Prezentácia a tvorivé stretnutie zachytávajúce zákutia regiónu Turiec. Tvorivé stretnutie je určené pre seniorov z Domova sociálnych služieb v Martine.

Deň matiek

11. – 14.5. 2017 • Kultúrny dom v Žabokrekoch
Autorská výstava obrazov a fotografií Marcely Pajurkovej, Idy Remeníkovej a Ľudovíta Remeníka venovaná Dňu matiek.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved