A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

VIII. ročník – Turiec maľovaný 2017

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

Sprievodné podujatie XXXIII. ročníka Turčianskych slávností folklóru.
V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.
Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje TKS v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru.

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do ôsmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami a 13 literárnymi prácami. Úroveň výtvarnej časti súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Tatiana Šatarová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. O tom, ako si súťažiaci zmerali svoje sily v literárnej časti súťaže rozhodovali: Eva Palovčíková Záthurecká, Nataša Petrová a Monika Ondrušová, ktorá vernisážou prítomných aj sprevádzala. V kultúrnom programe sa predstavil Jaroslav Chalupka hrou na gajdy, ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.
Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

Štyri živly

27. 6. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 28. 6. – 8. 8. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu s názvom „Štyri živly“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 27. júna 2017 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Na výstave sa prezentovali svojimi prácami žiaci výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy M. Haľamovej v Martine pod vedením Mgr. Vlasty Števkovej a Mgr. Ivany Janotíkovej.
Pani učiteľky vytvorili celoročnou prácou mladých výtvarníkov a tvorcov pestrú záverečnú výstavu obohatenú o plošné a priestorové výtvarné práce v podobe malieb, kresieb, grafiky, keramických výrobkov modelovaných z hliny či drôtených výrobkov. V úvodnom programe vernisáže sa žiaci hudobného odboru predstavili speváckym vystúpením a hrou na klavíri.
Výstavu môže verejnosť navštíviť od 28. júna 2017 do 8. augusta 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Všetci ste srdečne vítaní.

Fotogaléria:

 

Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Jarmila Ladiverová – Výber z tvorby

3. 7. 2017 – 4. 8. 2017 • DSS a zariadenie pre seniorov, Martin - Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného umenia sa môžu tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Jarmily Ladiverovej. Autorka z výtvarných techník uprednostňuje akrylovú maľbu. Z námetov sú to hlavne krajinky, kvety a príroda v Turci. Autorskú výstavu s názvom „Výber z tvorby“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Prázdninová tvorivá dielnička

10. 7. 2017 od 10.00 h • Priestor pred TKS, Martine
Plagát podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pozýva deti, ktoré chcú tvoriť počas prázdnin na Prázdninovú tvorivú dielničku, ktorá sa uskutoční v pondelok 10. júla 2017 od 10:00 h pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine.
Všetky detičky, ktoré prežívajú nadšenie z tvorby a tešia sa z vlastnoručne vyrobených diel, sú vítané!
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved