A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Hana Halasová – Portréty a príroda

4.– 29.9.2017 • Centrum sociálnych služieb Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa môžu tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Hany Halasovej. Autorka z výtvarných techník uprednostňuje akvarel, akrylovú a olejovú maľbu. Z námetov sú to hlavne portréty, kvety a príroda. Autorskú výstavu s názvom „Portréty a príroda“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 4. septembra do 29. septembra 2017. Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

In Média Art

7.9. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 8.– 29.9.2017 (výstava) • Klubov priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy prác členov ateliéru Vladimíra Báthoryho. Výstava s názvom „In Média Art“ bude verejnosti sprístupnená v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 8. septembra do 29. septembra 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. septembra 2017 o 17.00 h. Všetci ste srdečne vítaní.

NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Reťazenie IV. – Konfrontácie v Necpaloch

9.9. 2017 o 9.00 h • Obec Necpaly
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Nosnou tematikou projektu je problematika porovnávania a tvorby rôznych štýlov a techník v uliciach a uličkách miest a obcí Turca. Posledný, v poradí štvrtý plenér sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2017 v Necpaloch. Malebná obec na prahu Veľkej Fatry sa nachádza na vyústení Necpalskej doliny do Turčianskej kotliny. Lektorkou podujatia je Mgr. Renáta Ižipová, ktorá bude odborne viesť všetkých účastníkov plenéru.

Jarmila Prievozníková a Lucia Mertlová – Výber z tvorby

10.8. 2017 – 4.9. 2017 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred

Nadšenci výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel dvoch martinských amatérskych výtvarníčok Jarmily Prievozníkovej a Lucie Mertlovej. Autorky z výtvarných techník uprednostňujú enkaustiku, akrylovú a kombinovanú maľbu. Z námetov je to hlavne abstraktná tvorba.
Výstavu s názvom „Výber z tvorby“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved