A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

VIII. ročník – TURIEC MAĽOVANÝ

31.5. 2017 (uzávierka súťaže); 11.6. 2017 – 31.8.2017 (výstava)
SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Martin-Jahodnícke háje, vozáreň Moškovec
Plagát podujatia  •  Propozície

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž detí a mládeže zameranú na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Téma: Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra.
Súťaží sa v 5 výtvarných a 3 literárnych kategóriách – viď propozície.
Termín doručenia prác – do 31. mája 2017 (osobne alebo poštou):
Turčianske kultúrne stredisko, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin.
Vyhodnotenie súťaže bude počas 33. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 11. júna 2017 o 10.30 h v objekte vozárne Moškovec. (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na našej webovej stránke.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Klasika na scéne II. – Omnia

15. 6. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Hudobno-poetický večer s prívlastkom dirigentský, venovaný turčianskemu rodákovi, dirigentovi Štefanovi Sedlickému, s dôrazom na skladby slovenských zborových autorov, zaznejú i skladby martinských súčasných skladateľov. Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

VAJANSKÉHO MARTIN 2017 – krajské kolo

13.4. 2017 (uzávierka); 2.–3.5. 2017 • Priestory Turčianskej galérie, Martin
4.5. 2017 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin
Plagát  •  Propozície  •  Evid. list – recitátori  •  Evid. list – súbory  •  Tlačová správa

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Vajanského Martin je krajským postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry a divadla.
Viac informácií s vyhodnotením a fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.

Vajanského Martin 2017 – regionálne kolo

27.– 30.3. 2017 • Priestory Turčianskej knižnice, Divadelná 4619/5, Martin
3.4. 2017 • Priestory Mestského úradu, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice

Plagát  •  Propozície  •  Evidenčný list – recitátori

Vajanského Martin je regionálnym postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 27. – 30. marca 2017 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine a 3. apríla 2017 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach regionálne kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Súťaž taktiež výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času...
Viac informácií s vyhodnotením a fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved