A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

VIII. ročník – Turiec maľovaný 2017

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

Sprievodné podujatie XXXIII. ročníka Turčianskych slávností folklóru.
V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.
Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje TKS v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru.

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do ôsmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami a 13 literárnymi prácami. Úroveň výtvarnej časti súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Tatiana Šatarová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. O tom, ako si súťažiaci zmerali svoje sily v literárnej časti súťaže rozhodovali: Eva Palovčíková Záthurecká, Nataša Petrová a Monika Ondrušová, ktorá vernisážou prítomných aj sprevádzala. V kultúrnom programe sa predstavil Jaroslav Chalupka hrou na gajdy, ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.
Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

Klasika na scéne II. – Mladé hlasy spievajú

6. 7. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Projekt Klasika na scéne II. pokračuje druhým hudobno-poetickým večerom s názvom Mladé hlasy spievajú, ktorý sa uskutočnil 6. júla 2017 o 18.00 hodine v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. Večer bol venovaný vrútockej rodáčke, opernej speváčke a pedagogičke Magdaléne Blahušiakovej, ktorá patrí medzi významné osobnosti slovenského interpretačného umenia a je držiteľkou niekoľkých ocenení ako Čestný občan mesta Vrútky i Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za zásluhy v oblasti operného spevu.
Počas večera sa predstavia študentky Konzervatória v Bratislave zo speváckej triedy Magdalény Blahušiakovej - Marianna Mikócziová, Laura Uhorskaiová, Nicole Segíňová a Zulfizar Zázrivá za klavírnej spolupráce Jany Martinčekovej. Zaznie výber piesňovej i opernej literatúry J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a slovenských skladateľov B. Urbanca i súčasného autora P. Martinčeka.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.
Kontakt a informácie:
Vladimír Šlepec, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vlado.slepec@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Klasika na scéne II. – Omnia

15. 6. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Pozvánka  •  Tlačová správa

Projekt Klasika na scéne II. nadväzuje na úspešný projekt Klasika na scéne, ktorý Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK realizovalo v roku 2016. Jeho druhým ročníkom si dávame za cieľ pokračovať v sprístupňovaní žánru klasickej hudby v regióne, kde jej tradícia má pevné korene. Pre priaznivcov hudby a umeleckého slova, ktoré je už tradične neoddeliteľnou súčasťou projektu, organizátori pripravili štyri hudobno-poetické stretnutia. Uskutočnia sa v mesiacoch jún (Omnia), júl (Mladé hlasy spievajú), august (Večer komornej hudby) a október 2017 (Hudba sveta). Odbornú garanciu nad projektom prevzala Emília Sadloňová.
Prvý z cyklu štyroch večerov s názvom Omnia sa uskutoční 15. júna 2017 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. Zvláštnosťou 2. ročníka je, že sme sa rozhodli jednotlivé večery venovať výrazným hudobným osobnostiam turčianskeho regiónu, ktoré prispeli ku kultúrnemu rozvoju hudobného umenia v celoslovenskom meradle.
Hudobno-poetický večer Omnia bol venovaný významnej osobnosti hudobnej kultúry - turčianskemu rodákovi, dirigentovi Štefanovi Sedlickému.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.

VAJANSKÉHO MARTIN 2017 – krajské kolo

13.4. 2017 (uzávierka); 2.–3.5. 2017 • Priestory Turčianskej galérie, Martin
4.5. 2017 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin
Plagát  •  Propozície  •  Evid. list – recitátori  •  Evid. list – súbory  •  Tlačová správa

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Vajanského Martin je krajským postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry a divadla.
Viac informácií s vyhodnotením a fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved