A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Sárova Bystrica 2017

12.10. 2017 o 10.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície + prihláška

Regionálna súťaž mladých moderátorov. Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.
Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola - súťažiaci - organizátorovi regionálnej súťaže do termínu 2.10. 2017. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, tel.: 0917 494708, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Klasika na scéne II. – Večer komornej hudby

31.8. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Dňa 31. augusta 2017 o 18:00 hod. sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine uskutočnil tretí hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne II. s názvom Večer komornej hudby. S cieľom priblížiť a pripomenúť si osobnosti hudobného života, ktorých pôvod je spojený s našim regiónom, sme sa rozhodli večer venovať významnej slovenskej virtuózke a klaviristke, ktorá patrila medzi interpretov kladúcich dôraz na slovenskú hudobnú tvorbu, Kláre Havlíkovej. Počas večera sa predstavil komorný súbor Quasi Trio pracujúci v zoskupení Roman Hranička (husle), Judita Škodová (violončelo) a Kateřina Ochmanová (klavír).
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine. Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.

VIII. ročník – Turiec maľovaný 2017

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

Sprievodné podujatie XXXIII. ročníka Turčianskych slávností folklóru.
V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.
Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje TKS v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru.

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do ôsmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami a 13 literárnymi prácami. Úroveň výtvarnej časti súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Tatiana Šatarová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. O tom, ako si súťažiaci zmerali svoje sily v literárnej časti súťaže rozhodovali: Eva Palovčíková Záthurecká, Nataša Petrová a Monika Ondrušová, ktorá vernisážou prítomných aj sprevádzala. V kultúrnom programe sa predstavil Jaroslav Chalupka hrou na gajdy, ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.
Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved