A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia

9.11. 2018 o 17.00 h • Živena Martin
Záverečná prezentácia 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Dielňa tvorivého divadla – neverbálny prejav v divadle

21.10.2018 • Živena, Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 21. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na neverbálny prejav v divadle priniesla mladým martinským divadelníkom veľa nového. Lektorkou tvorivej dielne bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba. Mladí divadelní nadšenci sa na poslednom workshope zamerali na vyjadrovanie sa cez pohyb a materiál. Pomocou bambusových palíc museli medzi sebou vytvárať čitateľné vzťahy, situácie, prostredia a emócie. Veľkým pomocníkom pri tvorbe im bola hudba a samozrejme krátke cvičenia, ktoré absolvovali popri hlavnom zadaní.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Soirée k 100. výročiu vzniku ČSR

20.10.2018 • Živena, Martin
Detský divadelný súbor Kamarát pri TKS v Martine a Miestnom odbore Živeny v Martine pripravil pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa scénické čítanie ALICA o pôsobení Alice Masarykovej v Turci. Organizátori: MO Živeny v Martine, Združenie priateľov DDS Kamarát. Partner podujatia: Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Rebeka Mikušová

Detské divadelné improvizácie so Zuzanou Galkovou

20.10.2018 od 10:00 do 13:00 h • Živena, Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 20. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Detské divadelné improvizácie. Podujatie bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.
Zámerom Detských divadelných improvizácií je naučiť mladých divadelníkov základy improvizácie, ďalej využiteľné pri rozvoji ich talentu.
Lektorkou Detských divadelných improvizácií bola Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., režisérka, pedagogička, redaktorka redakcie umeleckých programov Štúdia RTVS Banská Bystrica, absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Réžia a dramaturgia. Posledné divadelné improvizácie preverili účastníkov v ich nadobudnutých vedomostiach. Lektorka dielne po krátkej rozcvičke zadala skupinové zadania, na ktoré museli divadelníci vo veľmi krátkom čase reagovať a vytvoriť celistvý divadelný útvar obsahujúci všetky náležitosti (úvod, jadro, záver). Počas workshopu náročnosť zadaní narastala a čas na prípravu sa skracoval. V závere sa všetci účastníci pokúsili svoje skupinové etudy spojiť do jednej. Čo sa im nakoniec úspešne podarilo.

Fotogaléria:

 

Rebeka MikušováDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved