A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

TURČIANSKE JAVISKO 2018

19. – 21.4. 2018 • Slovenské komorné divadlo v Martine
Ideový plagát  •  Programový plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 19. - 21. apríla 2018 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2018. Na prehliadke bude súťažiť 12 ochotníckych divadelných súborov z regiónov Turiec, Liptov, Orava, Kysuce a Horné Považie, z ktorých 3 v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých a 9 v kategórii neprofesionálneho divadla mladých. Spoluorganizátormi súťaže sú: Slovenské komorné divadlo Martin a Kino Scéna Martin. Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Počas troch súťažných dní sa predstavia: Divadelný súbor J. Vojtaššáka a Divadelný súbor Touch zo Zákamenného, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA z Čadce, Tanečné divadlo Shadow of music pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice, Detský divadelný súbor Kamarát – Čučoriedky z Martina, Vaša Banda a Divadlo Popolus zo Žiliny, Dramaťáci z Bytče, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea, Divadlo f*ACTOR z Liptovského Petra a Divadelný súbor LUNETRDLO Partizánska Ľupča a Literárno-dramatický odbor SZUŠ RKK. V rámci sprievodného programu sa uskutočnia pre prihlásených účastníkov z radov súťažiacich ochotníckych hercov tvorivé divadelné dielne na pôde Kina Scéna Martin.
Odborná porota, ktorá bude hodnotiť jednotlivé súťažné predstavenia a viesť rozborové semináre s účastníkmi prehliadky, bude pracovať v zložení: Mgr. art. Matej Moško, PhD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský a Mgr. art. Maroš Krajčovič.
Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2018, ktorá bude v Liptovskom Mikuláši a v kategórii mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM, ktorá sa bude konať v Tisovci .
Prehliadka sa uskutoční v Štúdiu SKD Martin (19.-20.4.2018), v Národnom dome (21.4.2018) a je prístupná aj širokej verejnosti.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – deti

20.4., 21.4., 27.4., 28.4. 2018 - 16.30 h • Živena Martin
4.5.; 5.5.; 11.5.; 18.5.; 12.5.; 18.5.; 19.5.; 25.5.; 26.5. 2018 od 15.00 - 16.30 h • Živena Martin

Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež

27.4., 28.4. 2018 od 15.00 - 18.00 h • Živena Martin
4.5.; 5.5.; 11.5.; 18.5.; 12.5.; 18.5.; 19.5.; 25.5.; 26.5. 2018 od 15.00 - 18.00 h • Živena Martin

Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Branislav Benčík.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Maryša (rekonštrukcia)

29. 3. 2018 od 18.00 h • Kultúrny dom v Záturčí
Plagát podujatia

Premiéra divadelného predstavenia v štyroch zverstvách. Hlavný organizátor: Združenie turčianskych muzikantov – ZTUM. Spoluorganizátori: Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Štúdio Pivnica.

DIEŤA V DIVADLE 2018 – regionálna prehliadka

28.3.2018 • Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 28. marca 2018 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2018. Spoluorganizátorom podujatia bolo mesto Turčianske Teplice.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v časti Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved