A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov DDS Kamarát – deti

4.7. 2017 od 14.30 – 16.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Libuše Poloncová, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež

6.7. 2017 od 15.30 – 17.30 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Libuše Poloncová, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Dielňa tvorivého divadla – Hudba v divadle

24. 6. 2017 od 10.00 h • Klubové priestory TKS Martin
Tvorivá divadelná dielňa zameraná na vytváranie zvukov a atmosfér do divadelných scén. Projekt Dielňa tvorivého divadla je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Dvojdnie Kamaráti kamarátom

7. 7. 2017 • Mestská scéna Martin
8. 7. 2017 • Dom odborov Strojár Martin

Podujatie pri príležitosti 50. výročia vzniku Detského divadelného súboru Kamarát – najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved