A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov DDS Kamarát – deti

12.1.; 13.1.; 19.1.; 20.1.; 26.1.; 27.1. 2018 od 15.00 - 16.30 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež

12.1.; 13.1.; 19.1.; 20.1.; 26.1.; 27.1. 2018 od 15.00 - 18.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Branislav Benčík.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia

25.11. 2017 o 15.00 h • Sála Obecného úradu na Bystričke
Záverečná prezentácia projektu Dielňa tvorivého divadla, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved