A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež

14.9.; 21.9.; 28.9. 2017 od 15.30 - 17.30 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – deti

18.9.; 25.9. 2017 od 14.30 - 16.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

SCÉNICKÁ ŽATVA 2017 – 95. ročník

25. – 29.8. 2017 • Štúdio SKD, Divadelné námestie, Národný dom, DO Strojár Martin
Programový plagát podujatia

95. ročník súťaží slovenských divadelných súborov a prehliadku s medzinárodnou účasťou - SCÉNICKÁ ŽATVA 2017. Toto významné podujatie už roky napomáha uchovávať kultúrne hodnoty a dedičstvo divadelníkov na Slovensku. Aj tohto roku bol pre divákov i odbornú verejnosť pripravený bohatý program. Vystúpenia divadelných súborov, tvorivé divadelné dielne, odborné semináre, tvorivé dielne pre deti, vystúpenia hudobníkov, diskusie - to všetko mohli úastníci zažiť v dňoch 25. - 29. augusta 2017 v Martine.

DDS Kamarát – Konkurz pre deti a mládež

28.8. 2017 od 14:00 h do 17:00 h • pred budovou TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Detský divadelný súbor Kamarát pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestnom odbore Živeny v Martine uskutočnil „Konkurz“ na prijatie nových členov v 51. sezóne Detského divadelného súboru Kamarát, najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku. Konkurz pre deti a mládež vo veku od 10 do 20 rokov sa uskutočnil v pondelok 28. augusta 2017 v čase od 14:00 h do 17:00 h pred budovou Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V prípade nepriaznivého počasia sa konkurz uskutoční v priestoroch Centra Živeny v Martine. Podmienkami konkurzu bol prednes poézie alebo prózy podľa vlastného výberu, prezentácia spevu ľudovej alebo pop piesne podľa vlastného výberu a improvizácia na tému zadanú porotou.

Dvojdnie Kamaráti kamarátom

7. 7. 2017 • Mestská scéna Martin
8. 7. 2017 • Dom odborov Strojár Martin

Podujatie pri príležitosti 50. výročia vzniku Detského divadelného súboru Kamarát – najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved