A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


Projekt Folklór – duša Slovenska

27.2.2019
Tlačová správa

Projekt Folklór – duša Slovenska Slovenský folklór dnes dostáva výrazný impulz. Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ prináša podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna eur. O túto podporu sa môžu do 25. marca tohto roku uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci. Výzvu na predkladanie žiadostí dnes vyhlásil Fond na podporu umenia v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
„Slovenský folklór je fenomén, ktorý pretrváva stáročia vďaka svojej vlastnej energii v podobe nadšených podporovateľov a odovzdávania tejto tradičnej kultúry z generácie na generáciu. Toto umenie môžeme bez akýchkoľvek pochýb nazvať dušou Slovenska, pretože je to autentické zrkadlo života slovenského národa naprieč storočiami. Určite si však zaslúži výraznejšiu podporu štátu, ako tomu bolo doposiaľ,“ uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
Profesionálne i neprofesionálne súbory sa môžu uchádzať o podporu do 60-tisíc eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje 5 percent. Prostriedky môžu využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových kostýmov, vydanie CD, ale aj napríklad na cestovné náklady či výrobu príslušných propagačných materiálov. Individuálni umelci môžu žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur pri novom naštudovaní diela z oblasti tradičnej kultúry alebo pri tvorbe umeleckoremeselných výrobkov. Všetky projekty sa musia uskutočniť od 1. júna 2019 do 30. mája 2020 a rozhodovať o nich budú príslušné odborné komisie. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na stránke www.fpu.sk.
Vyššiu podporu tradičnej regionálnej kultúry a slovenského folklóru ohlásila ministerka kultúry Ľubica Laššáková v októbri minulého roka po stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. Premiér vyjadril podporu tejto aktivite a prisľúbil zvýšenie prostriedkov na podporu folklóru na dvojnásobok čiastky dvoch miliónov eur, určených pôvodne zo štátneho rozpočtu.
Bližšie informácie:
Mgr. Jarmila Kollárová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, kl.15 e-mail: folklor@tks.sk


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved