A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Jún so Štúdiom Pivnica

10.6. 2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Plagát  •  Tlačová správa

Štúdio Pivnica zrealizovalo v mesiaci jún 2018 v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME tvorivú dielňu tradičných remesiel a výstavu obrazov, kresieb a grafík.
V nedeľu 10. júna 2018 sa v areáli Múzea slovenskej dediny v Martine konala tvorivá dielňa s ľudovou tematikou zameraná na priblíženie sa k tradičnému remeslu modrotlačiarstva a výrobe ženských tradičných ozdôb – čeleniek, venčekov, párt a podobne. Účastníci si mohli podľa vlastnej fantázie pomaľovať ľudovými vzormi plátené tašky a taktiež za pomoci lektorky Michaely Balážovej vyrobiť folklórne čelenky alebo venčeky.
Pre priaznivcov výtvarného umenia sa v piatok 15. júna 2018 v priestoroch RC Mlyn vo Vrútkach konala autorská výstava s názvom XXX. Autorka výstavy Martina Tatarková prezentovala takmer 50 obrazov, kresieb a grafík zobrazujúcich jej subjektívne až surrealistické vnímanie sexuality a spoločnosti.
Tvorivá dielňa tradičných remesiel bola zrealizovaná v rámci cyklu Tvorivo so ŠTÚDIOM PIVNICA a výstava v rámci cyklu podujatí VÝSTAVA.
Obidve podujatia boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátormi aktivít boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a RC Mlyn Vrútky.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová a Eva Palovčíková Záthurecká

XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru

10.6. 2018 od 10.00 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje)
Programový plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske slávnosti folklóru Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 9. a 10. júna 2018 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru (TSF). Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny, Mesto Martin a Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Martin (TUZLUK). Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a realizované s finančným prispením Mesta Martin.

Turčianske slávnosti folklóru 2018 – scéna TSF začali už v nedeľu 3. júna 2018 v CVČ Kamarát v Martine sprievodným podujatím – koncertom detských sólistov spevákov „O zlatú guľôčku“. Milovníci vážnej hudby spojenej s ľudovou piesňou si opäť vychutnali hudobno–poetický program „Súznenie“, ktorý sa uskutočnil v stredu 6. júna 2018 v Turčianskej galérii v Martine. V piatok 8. júna 2018 sa v CVČ Kamarát v Martine stretli zástupcovia turčianskeho folklórneho hnutia na podujatí „Ako bolo na počiatku medzi nami“, kde si zaspomínali pri premietaní videozáznamu z I. ročníka TSF, ktorý sa konal 25. augusta 1985 v Blatnici. Sprievodný program pokračoval v Múzeu slovenskej dediny v Martine (ďalej len MSD) v nedeľu 10. júna 2018 podujatím „Dnes tovariš, zajtra majster“.
Hlavný program XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru začal v sobotu 9. júna 2018 v podvečerných hodinách vo voziarni z Moškovca v MSD koncertom ľudovej hudby Javorové husle a divadelným predstavením s ľudovou tematikou Maryša (rekonštrukcia). Komorná ľudová atmosféra voziarne vtiahla divákov do dôb dávno minulých a tým umocnila umelecký zážitok zúčastnených, ktorí odmenili muzikantov a divadelníkov neutíchajúcim potleskom.
Slávnosti folklóru vyvrcholili v nedeľu 10. júna 2018 v Múzeu slovenskej dediny v Martine, kde v hlavnom programe vystúpilo takmer 500 účinkujúcich z 20 kolektívov nielen z regiónu Turiec. Vo voziarni z Moškovca sa už tradične konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ (výstava potrvá do 22.6.2018). Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie detí z folklórneho súboru Studienka z Bratislavy.

Turčianske slávnosti folklóru 2018 – diváci Program situovaný na hlavnom pódiu v areáli MSD začal programom regionálnych detských folklórnych súborov (Kalužiar, Malý Lysec, Turiec, Žabka), folklórnych súborov (Lysec a Turiec) a sólistov inštrumentalistov Ľubomíra Páričku, Jaroslava Chalupku, Jozefa Dudku a Jána Linceniho s názvom „Kupuj Káčo, ak máš za čo“. Nasledoval program dedinských folklórnych skupín „V Turci taká obyčaj“, ktorý bol venovaný jubilujúcim folklórnym skupinám Prameň Dubové, Podhradie, Tiešňavan Krpeľany a Šútovo. V programe vystúpili aj folklórne skupiny Hrádok Bystrička a Sklabiňa. Staronový muzikantský program „Javorové husle“ bol venovaný nedožitým 75. narodeninám významného turčianskeho primáša Dušana Tumu, v ktorom si uctili jeho pamiatku hudobnými pozdravmi ľudové hudby Rodinka, Drienča, Podhradská muzika a ženská spevácka skupina Hradisko. Program svojou osobnou účasťou podporila aj manželka pána Tumu, Štefánia Tumová. Hosťom tohtoročného festivalu bolo zoskupenie Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, ktoré svoje tanečné, spevácke a hudobné umenie predviedlo v samostatnom programe pod názvom „Liptovom“. Záver hlavného programu XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru patril opäť regionálnym folklórnym kolektívom. V programovom bloku s poetickým názvom „Spod Kriváňa pod Kriváň“ vystúpili: detské folklórne súbory Turiec a Lúčik, ženská spevácka skupina Kamarátky pri FS Fatran, folklórny súbor Kriváň a folklórne skupiny: Prameň Dubové s Martinom Boďom a Pavlom Solařom, Tiešňavan Krpeľany s ľudovou hudbou Drienča, Podhradie s Podhradskou muzikou, Šútovo a sólista inštrumentalista Ján Rusnák z Turčeka.
Pre návštevníkov TSF boli okrem kultúrneho programu pripravené aj sprievodné aktivity: jarmok tradičných remesiel a detské tvorivé dielne s ľudovou tematikou.
Počasie slávnostiam opäť prialo a do areálu Múzea slovenskej dediny v Martine zavítalo takmer 1500 návštevníkov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved