A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

O zlatú guľôčku

4. 6. 2017 o 14.00 h • CVČ Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Koncert víťazov regionálnej nesúťažnej prehliadky detských sólistov spevákov. Projekt O zlatú guľôčku je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK. Spoluorganizátorom podujatia je CVČ Kamarát Martin.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

XXXIII. Turčianske slávnosti folklóru – Súznenie

7. 6. 2017 o 17.00 h • Turčianska galéria, Martin
Hudobno-poetický program, organizovaný v rámci XXXIII. Turčianskych slávností folklóru. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


XXXIII. Turčianske slávnosti folklóru

11. 6. 2017 od 10.00 h - 18.00 h • SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny (Martin-Jahodnícke háje)
– 10.00 h Otvorenie jarmoku
– 10.30 h Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“
– 11.00 h Program detských folklórnych kolektívov
– 13.15 h Program folklórnych skupín
– 15.00 h Galaprogram – program folklórnych súborov a hostí
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
„Dnes tovariš, zajtra majster“ - študenti stredných škôl, ktorí v úlohe „tovarišov“ ukazujú tradičné postupy a techniky ľudovej výroby
Jarmok tradičných remesiel, Výstava „Turiec maľovaný“...
Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Regionalistika Turca pre MŠ

23. 6. 2017 od 9.00 – 11.00 h • Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Turčiansky majáles

20.5. 2017 • Kultúrna sála Kriváň, Vrútky
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Program

Združenie turčianskych muzikantov ZTUM organizovalo dňa 20. mája 2017 v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach Turčiansky majáles, realizovaný v rámci projektu „Keď husle zahrajú, nôžky zatancujú...“, ktorý je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Pre návštevníkov majálesu bol pripravený bohatý folklórny program. Dopoludnia od 9.00 h to boli tvorivé dielne pre deti s ľudovou tematikou (výroba čeleniek, maľovanie a potlač plátených tašiek), jarmok tradičných remesiel a burza krojov. Sprievodným podujatím bol Deň rodiny, ktorý organizovale referát kultúry a tlače mesta Vrútky.
O 18.00 h začala v Kultúrnej sále Kriváň ľudová zábava, ktorej súčasťou boli školy tancov. „Lanstep“ z Podhradia účastníkov naučil Mirko Jánošík s tanečnou partnerkou a dcérou v jednej osobe Evkou. Tance z Hornej Nitry predviedliú manželia Jožko a Evka Dudkovci a z Poľska k nám zavítali Paweł Łojas, Ania Chowaniec, Wojciech a Agnieszka Śliwinskí s tancami goralov z Podhalia (Zakopane). Všetkým do tanca hrala ľudová hudba pod vedením Mareka Končeka. Zábavu na ľudovú nôtu o polnoci prerušila folklórna tombola a po nej husle hrali a nôžky tancovali až do rána bieleho.
Dopoludňajší program sa v prípade pekného počasia bude konať pred Kultúrnou sálou Kriváň vo Vrútkach. Na program, ktorý začína od 18.00 h je nutná rezervácia.

Regionalistika Turca pre MŠ

12.5. 2017 od 9.00 – 11.00 h • SNM v Martine
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.

ECHO HELIGÓNKY 2017

6.5. 2017 o 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia

Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovali 5. ročník stretnutia heligonkárov z rôznych kútov Slovenska ECHO HELIGÓNKY 2017, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2017 o 15.00 h v Kultúrnom dome vo Valči.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.

Regionalistika Turca pre MŠ

11.4. 2017 od 9.00 – 11.00 h • SNM v Martine
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

O ZLATÚ GUĽÔČKU
regionálna prehliadka detských sólistov spevákov

27.3.2017 (uzávierka); 1.4. 2017 • Centrum voľného času Kamarát, Martin
Propozície a prihláška

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.
Viac informácií s vyhodnotením a fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved