A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Klasika na scéne II. – Omnia

15. 6. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Hudobno-poetický večer s prívlastkom dirigentský, venovaný turčianskemu rodákovi, dirigentovi Štefanovi Sedlickému, s dôrazom na skladby slovenských zborových autorov, zaznejú i skladby martinských súčasných skladateľov. Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Vianočný koncert 2016

27.12. 2016 o 18:00 h • Evanjelický kostol v Záturčí
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Dňa 27. decembra 2016 o 18:00 h sa v Evanjelickom kostole Dobrého pastiera Ježiša Krista v Záturčí uskutočnil už po tretí raz charitatívny koncert klasickej komornej hudby. Finančný výťažok z koncertu bude venovaný sociálnemu zariadeniu pre seniorov Benetrix, n.o..
V programe sa predstavili mladí speváci Terézia Janeková, Vladimír Šlepec, ktorí sú študentmi Katedry hudby Žilinskej univerzity v Žiline a členka zboru Štátnej opery v Banskej Bystrici, Alexandra Jedináková. Koncert pozostával z výberu svetovej i slovenskej vokálnej tvorby a zaznejú diela Georga Friedricha Händla, Antonína Dvořáka, Oskara Merikanta, Petra Martinčeka a mnohých iných. Mladých interpretov doprevádzala absolventka Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave Zuzana Žiaková. Umeleckým slovom spestrila hudobný program herečka a pedagogička Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Ivana Kovalčíková Halašová.
Na príprave koncertu sa podieľaliú: Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, spoločnosti HaBIS s.r.o., Acer - záhradnícke služby, občianske združenia Premena - Spolupráca v Turci a Voces iuvenum - Mladé hlasy. Za grafické spracovanie plagátu ďakujeme Veronike Šoškovej a spoločnosti Caw at me.

Adventný koncert v Necpaloch

11.12. 2016 o 16.00 h • Evanjelický kostol v Necpaloch
Plagát podujatia

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Necpaly a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK usporiadali Adventný koncert, ktorý sa uskutočnil 11. decembra 2016 o 16.00 h v Evanjelickom kostole v Necpaloch. V programe vystúpili: Spevácky zbor Tatran a Art collegium Nicolaus orchestra.
Dirigoval Ľubomír Raši.

Klasika na scéne 4 – Mladé hlasy spievajú

24.11. 2016 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Vo štvrtok 24. novembra 2016 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine konal posledný, v poradí štvrtý hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne s názvom Mladé hlasy spievajú, ktorý svojim príhovorom otvorila riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska Nataša Petrová a prejavila radosť nad záujmom verejnosti o vážnu hudbu v Martine. Po nej sa poslucháčom prihovorila garantka projektu Emília Sadloňová, ktorá ocenila vysokú návštevnosť na jednotlivých koncertoch, pretože každá hudba a interpret potrebuje mať svojich poslucháčov.
Počas večera sa predstavili mladí, začínajúci speváci zo Žilinského konzervatória v Žiline.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.

Spieva naša rodina 2016

19.11. 2016 o 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Podmienky prihlásenia  •  Prihláška

Spieva naša rodina je prvým ročníkom nesúťažnej prehliadky talentovaných rodín. Záujemcom – členom rodín umožňuje ukázať pred početným publikom svoje spevácke, ale aj hudobné schopnosti a talent. Hlavnou myšlienkou podujatia je umožniť nadaným rodinám prezentovať svoj talent pred širokou verejnosťou, zmysluplné trávenie voľného času, podpora umeleckej tvorivosti, ale i priblíženie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Turiec.
Prehliadky sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku. Prehliadka je nepostupová.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved