A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

ARCHÍV:

Príbehy zvonov z Lietavskej Svinnej

29.11. 2015 o 16.00 h • Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Lietavskej Svinnej
Plagát podujatia  •  Pozvánka

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Obecný úrad Lietavská Svinná - Babkov, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lietava, filiálka Lietavská Svinná Vás pozývajú na hudobno-dramatický program Príbehy zvonov z Lietavskej Svinnej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. novembra 2015 o 16.00 h v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Lietavskej Svinnej.
Viac informácii o akcii s fotogalériou nájdete v časti Médiá.

Príbehy zvonov III. zo Sučian

18.10. 2015 od 17.00 h • Evanjelický kostol, Sučany
Plagát podujatia  •  Pozvánka  •  Tlačová správa

Príbehy zvonov – podujatie, ktoré je autorským programom z dielne Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, je motivované a inšpirované neobjavenými tajomstvami zvoníc v našom regióne. Metodikov strediska spoločne s amatérskym kampanológom Františkom Záborským už pred troma rokmi nadchol nielen samotný proces hľadania a objavovania, odkrývania zvonov, ale aj príbehy, ktoré sa k nim viažu a miestne historické súvislosti. Preto sa znova a znova – i vďaka finančnej podpore zriaďovateľa a MK SR – podujímajú zmapovať a zdokumentovať v našom kraji, v regióne Turca historicky cenné zvony, ale aj zvony, nadobudnuté z milodarov, zvony s úprimným a ľudským príbehom.
Pätnáste zastavenie bolo práve v evanjelickom kostole v Sučanoch v nedeľu, 18. 10. 2015 o 17.00 h, kedy znova zaznel zvučný hlas zvonov v chráme i na kostolnej veži, aby sa prihovorili svojou rečou návštevníkom a divákom podujatia „Príbehy zvonov III. zo Sučian“. Dozvedeli sa, aké mená majú ich štyri zvony, priblížili im, kto a kedy ich do veže zavesil, aké príbehy sa k nim viažu. Najstarší zo sučianskych evanjelických zvonov má datovanie 1885, odliala ho známa zvonolejárska firma Seltenhofer a syn v Šoproni.
Zvony na našich vežiach, kampanilách a zvoniciach, sanktusníky, umieračiky i hodinové zvony sú trpezlivými spolupútnikmi Slovenska na jeho ceste stáročiami. Svojím hlasom sa pri slávnostných príležitostiach radujú za jeho obyvateľov a smutne i varovne znejú v ťažkých chvíľach. Sú pamätníkmi našej národnej minulosti a súčasťou národného kultúrneho majetku. Zvony sú aj nedoceneným nositeľom rôznych historických informácií. Tradícia nášho zvonolejárstva je stará a bohatá - dozvedáme sa od historika zvonov Juraja Spiritzu v jeho článku O zvonolejárstve a zvonoch uverejnenom vo Vlastivednom časopise v roku 1969. Častým nápisom na zvonoch je Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango, festa decoro – Živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem, sviatky okrášľujem. So zvukmi zvonov sa radujeme i plačeme – tak je to odjakživa.
Viac informácii o akcii s fotogalériou nájdete v časti Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved