ONLINE ROZBOROVÝ SEMINÁR – AMFO 2022

Milé súťažiace a súťažiaci, účastníci celoštátneho kola AMFO 2022
prinášame Vám možnosť rozboru svojich súťažných fotografií, ktoré boli súčasťou celoštátneho kola súťaže AMFO 2022 s predsedníčkou poroty Lenkou Lindák Lukačovičovou a porotkyňou Katarínou Poliačikovou.
Rozborový seminár sa bude konať 23.11. 2022 o 16:30 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.
V prípade záujmu o online rozborový seminár nás kontaktujte na emailovej adrese vytvarnictvo@tks.sk najneskôr do 22.11.2022