Pozvánka na súťaž - Výtvarné spektrum 2021

Výstavy fotografií ako súčasť festivalu Bez hraníc

Krajské kolo- Vajanského Martin

Vernisáž výstavy Peklo

Dielňa pouličného divadla

Beseda s Janicou Malek Lacovou o značke Jem iné

Remeslo z Turca II.

Remeslo z Turca II.

Letná tvorivá dielnička pre deti- Z obyčajného kamienka neobyčajný

Beseda o knihe s autorkou Terezou Oľhovou- Nespúšťaj oči z trate!

Výstava Prieniky

Prvé video Klapka TV

Remeslo z Turca I.

Remeslo stále žije

Uši si folklórnu sukienku pomocou videoinštruktáže

Déjà vu- Večer francúzskej hudby

Inšpiratívne raňajky- Cestovateľský festival

Klasika na scéne III. - Večer komornej hudby