ŠTNV – Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov
Pri turčianskom kultúrnom stredisku pôsobíme už 40 rokov.
Sme ľudia, ktorí nemáme umelecké vzdelanie a zaoberáme sa výtvarným umením vo svojom voľnom čase. V priebehu svojej existencie sa naši jednotlivý členovia predstavili na mnohých výstavách doma aj v zahraničí. Taktiež sme sa zúčastnili viacerých plenérov, čo svedčí o kvalite činnosti Štúdia.

Väčšina umelcov v Štúdiu sa každoročne predstavuje na najväčšej výtvarnej súťaži Výtvarne spektrum,  kde naši členovia majú možnosť konfrontovať svoje práce navzájom, ale aj s výtvarníkmi z iných regiónov.
Počas dlhej histórie nás viedlo viacero zaujímavých osobností.
Dnes je našou organizačnou vedúcou Štúdia Oľga Vestenická.