Film a fotografia

Snažíme sa o podporu neprofesionálnej fotografie a filmu  v našom regióne.
Ponúkame:
–  neprofesionálnym fotografom možnosť stretávať sa s komunitou ľudí s podobnými záujmami v klube (TuFoTím), pri tvorivých dielňach, festivaloch a výstavách.
-priestor na aktivity a podporujeme neprofesionálnych  fotografov v ich tvorbe.

Môžete sa zapojiť do súťaží:
neprofesionálnych fotografov AMFO – garant Národné osvetové stredisko
amatérskych filmárov CINEAMA – garant súťaže Národné osvetové stredisko
Fotomaratón Martin – garant súťaže Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Fest foto súťaž – garant súťaže Martinský klub priaznivcov cestovania

OSUDY V.
september 2019 / 8 x tvorivá dielňa • Psychiatrická liečebňa Sučany
Tvorivé dielne zamerané na fotografiu, výtvarníctvo a literatúru pre klientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík