Film a fotografia

Snažíme sa o podporu neprofesionálnej fotografie a filmu  v našom regióne.
Ponúkame:
–  neprofesionálnym fotografom možnosť stretávať sa s komunitou ľudí s podobnými záujmami v klube (TuFoTím), pri tvorivých dielňach, festivaloch a výstavách.
– priestor na aktivity a podporujeme neprofesionálnych  fotografov v ich tvorbe.

Môžete sa zapojiť do súťaží:
neprofesionálnych fotografov AMFO – garant Národné osvetové stredisko
amatérskych filmárov CINEAMA – garant súťaže Národné osvetové stredisko
Fotomaratón Martin – garant súťaže Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Fest foto súťaž – garant súťaže Martinský klub priaznivcov cestovania

 

                                             Mgr. Jarmila Kollárová

Metodik pre vizuálne umenie

Kontakt:

Prehľad článkov: