Umelecké slovo a literatúra

HOVORENÉ SLOVO

Pripravujeme regionálne a krajské súťaže v umeleckom prednese

Poskytujeme metodickú pomoc s kvalifikovanými lektormi. Počas seminárov a workshopov môžete získať skúsenosti v oblasti umeleckého prednesu a hovoreného slova.

Organizujeme moderované besedy so zaujímavými hosťami z oblasti Turca, predstavujeme profesionálov i nadšencov, ochotníkov tak, ako ich nepoznáte.

Organizujeme regionálne a krajské postupové súťaže a prehliadky:

Mgr. Daniela Kaplánová

Metodik pre literatúru a umelecké slovo, hudbu

Kontakt:

Prehľad článkov: