Výtvarníctvo

V Turčianskom kultúrnom stredisku sa snažíme o podporu neprofesionálnej výtvarnej tvorby v našom regióne od tých najmenších po tých najväčších tvorcov.

Neprofesionálnym výtvarníkom ponúkame priestor na stretávanie sa, budovanie komunity a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia či už v klube ŠTNV (Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov), pri tvorivých dielňach, výstavách a súťažiach.

Do čoho sa môžete zapojiť?

Výtvarné spektrum – celoslovenská postupová súťaž pre amatérskych výtvarníkov – garant Národné osvetové stredisko

Vesmír očami detí – celoslovenská postupová súťaž pre deti materských, základných a základných umeleckých škôl – garant Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Klub ŠTNV – klub neprofesionálnych výtvarníkov – stretávame sa každý posledný štvrtok v mesiaci.

Tvorivé dielne / workshopy

Zapojiť sa môžete aj návštevou našich vernisáži, výstav alebo účasťou na našich rôznych menších či väčších výtvarných aktivitách

Mgr. Jarmila Kollárová 

Metodik pre vizuálne umenie

Kontakt:

Prehľad článkov: