Divadlo detí a dospelých

Podporujeme neprofesionálnu umeleckú divadelnú tvorbu detí, mládeže a dospelých v našom regióne. Ponúkame im metodickú pomoc s odbornými lektormi, workshopy, vzdelávanie. Usporadúvame vzájomné stretnutia, ktoré sú inšpiratívne a vnášajú radosť do života divadelníkov.

Organizujeme postupové súťaže a prehliadky:

Regionálne:

Dieťa v divadle – postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti                      

Turčianske divadelné dni – postupová súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých

Krajské:  

Turčianske javisko – postupová súťažná prehliadka neprofesionálního divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých

Vďaka neutíchajúcej chuti pracovať, tvoriť, hrať dosahujú naše divadelné kolektívy ocenenia na Slovensku i v zahraničí.

Mgr. Milan Herčút

Metodik pre divadlo

Kontakt:

Prehľad článkov: