Folklór

Našim cieľom je podpora neprofesionálnej, ako aj amatérskej činnosti folklórnych kolektívov a jednotlivcov v regióne Turiec. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry a folklórizmu organizujeme rôzne kultúrne podujatia a súťažné prehliadky.

Ponúkame:

  • metodické poradenie, dramaturgickú, programovú a realizačnú výpomoc
  • vzdelávacie aktivity v oblasti folklóru a ľudovej tvorby
  • sprostredkovanie účinkovania folklórnych súborov, folklórnych skupín, ľudových hudieb alebo jednotlivcov na rozličných podujatiach
  • sprostredkovanie ľudových remeselníkov a ukážok ich výrobkov
  • pomoc pri propagácii regionálnych kultúrnych podujatí

Organizujeme regionálne a krajské postupové súťaže a prehliadky:

Rovnako tak patrí medzi našu hlavnú činnosť  každoročná organizácia Turčianskych slávností folklóru

Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Mlynarčík, folklor@tks.sk