Soňa Buckulčíková

riaditeľka

Osveta ako inštitúcia je medzi nami už vyše 66 rokov, avšak osveta ako činnosť je tu oveľa, oveľa dlhšie. Tá má ľudí osvietiť, posvietiť im, posvätiť a oceniť ich, aj ich čas venovaný tvorbe, vzdelaniu, záujmu o seba aj okolie. To všetko nám prináša svetlo…a v tomto priestore som dostala príležitosť pracovať. Do cesty mi prichádza veľa vzácnych často nenápadných ľudí. Ľudí, ktorí svojim zápalom, odhodlanosťou a vytrvalosťou sú pre mňa inšpiráciou nielen v práci, ale aj v živote.

Mgr. Laura Bolová

metodik pre folklór

Mgr. art. Kristína Vacek

metodik pre film, fotografiu, výtvarníctvo

 

metodik pre umelecké slovo a literatúru

Mgr. Milan Herčut

metodik pre divadlo detí a dospelých

Vlasta Zemančíková

ekonómka, personalistka