Turčianske kultúrne stredisko v Martine (ďalej len TKS) je príspevkovou organizáciou zriadenou Žilinským samosprávnym krajom. 

Oblasti pôsobenia a aktivít TKS:

 • tradičná a ľudová kultúra – folklórny tanec a spev (folklórne skupiny
  a súbory detí i dospelých, ľudové hudby a sólisti), ľudovoumelecká tvorba
 • film, fotografia, výtvarníctvo a výstavná činnosť
 • umelecké slovo a literatúra (recitátori, moderátori)
 • divadlo pre deti i dospelých
 • tvorivé dielne
 • vzdelávanie pre rôzne vekové a sociálne skupiny (zdravotná, ekologická, multi-kultúrna, environmentálna výchova)
 • vzdelávanie tvorcov kultúry (prednášky, semináre, tvorivé stretnutia)
 • občianske obrady, národné tradície, osobnosti z kultúrno i spoločenského života
 • moderná, vokálna a inštrumentálna hudba