Radoslav Pančík

riaditeľ

Mgr. Laura Bolová

metodik pre folklór

Mgr. art. Kristína Vacek

metodik pre film, fotografiu, výtvarníctvo

Mgr. Daniela Kaplánová

metodik pre umelecké slovo a literatúru, hudbu

Mgr. Milan Herčut

metodik pre divadlo detí a dospelých

Vlasta Zemančíková

ekonómka, personalistka