Soňa Buckulčíková

riaditeľka

Osveta ako inštitúcia je medzi nami už vyše 66 rokov, avšak osveta ako činnosť je tu oveľa, oveľa dlhšie. Tá má ľudí osvietiť, posvietiť im, posvätiť a oceniť ich, aj ich čas venovaný tvorbe, vzdelaniu, záujmu o seba aj okolie. To všetko nám prináša svetlo…a v tomto priestore som dostala príležitosť pracovať. Do cesty mi prichádza veľa vzácnych často nenápadných ľudí. Ľudí, ktorí svojim zápalom, odhodlanosťou a vytrvalosťou sú pre mňa inšpiráciou nielen v práci, ale aj v živote.

 

metodik pre folklór

Alena Šamová

metodik pre film, fotografiu, výtvarníctvo

Ivana Bednáriková

metodik pre umelecké slovo a literatúru

Takmer 15 rokov som pracovala s knižkami, a pravdupovediac, svet bez čítania si ani neviem predstaviť! Od strednej školy si pestujem vzťah aj ku poézii, najmä tej tradičnej, a nielen slovenskej. Samozrejme, sú mi blízke aj ostatné oblasti kultúrneho života. No a keď sa ku tomu pridajú skvelí, tvoriví ľudia z turčianskej záhradky, alebo aj mimo nej, a navyše výborní kolegovia, čo viac si môže človek v práci priať? 🙂

Milan Herčút

metodik pre divadlo detí a dospelých

Vlasta Zemančíková

ekonómka, personalistka