O nás

Turčianske kultúrne stredisko v Martine (ďalej TKS) pôvodne Turčianske osvetové stredisko zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002 a v roku 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Sídli v zrekonštruovaných priestoroch na Divadelnej ul. č.656/3 v Martine.

Jeho hlavným poslaním je záujem a podpora tvorivej činnosti ľudí, vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, zachovávanie tradícií.

Činnosť strediska je zameraná na organizovanie:

 • regionálnych a krajských postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom
 • nepostupových súťaží vyhlasovaných inými inštitúciami
 • vzdelávacích , voľnočasových a klubových aktivít
 • podujatí a aktivít záujmovo umeleckej činnosti
 • tvorivých dielní
 • podujatí reflektujúcich významné výročia, jubilea, osobnosti
 • spoločenských podujatí
 • festivalov
 • často je aj spoluorganizátorom

Všetky tieto aktivity realizuje v oblastiach

 • film a fotografia
 • výtvarníctvo a rezbárstvo
 • umelecké slovo, prednes a literatúra
 • divadlo detí a dospelých
 • folklór a umelecké remeslo
 • hudba a tanec
 • vzdelávanie
 • ostatné (napr. cestovanie, životné prostredie)