TVOR•BA festival neprofesionálneho umenia – vzdelávacie aktivity

V rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA

Vám prinášame vzdelávacie aktivity.

Výtvarníci pre nich sa uskutočnia workshopy a webináre zamerané na tvorbu autorskej knihy, využitie náhody v procese tvorby výtvarných diel, ale aj komentovaná prehliadka k neexistujúcej výstave.
Filmári sa dozvedia viac o práci s kamerou mobilného telefónu.
Fotografi budú diskutovať o súčasnej divadelnej fotografii a o rôznych prístupoch vo fotografickej tvorbe na tému rodina.
Divadelníkom a recitátorom bude určený workshop o metódach, formách a princípoch tvorivej dramatiky a webináre o technike storytellingu a recitátorskej interpretácii.
Literáti budú môcť zlepšiť svoje zručnosti na workshope tvorivého písania zameraného na dialóg.
Folkloristom sú učené diskusie o tom, kde hľadať folklórny materiál, ako s ním pracovať, a takisto webinár zameraný na aktuálne metódy pedagogiky ľudového tanca.
Spevácke zbory pre ne sú pripravené webináre o metodicko-didaktickej práci zbormajstra a o základoch kompozičnej práce pre zborovú hudbu.

Link na VZDELÁVACIE AKTIVITY