LONELY PLANET TRNÁVKA

Všetci priaznivci fotografie!

Pozývame Vás na diskusné stretnutie s fotografkou a predsedníčkou poroty celoštátneho kola 50. ročníka postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022, Mgr.art. Lenkou L. Lukačovičovou Art.D.

Stretnutie sa uskutoční dňa 25.11.2022 v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine o 17:00 hod.

Lenka L. Lukačovičová bude prezentovať svoju autorskú knihu / Zin s rovnomenným názvom jej komplexného projektu „Lonely Planet Trnávka.“

Autorka projektu mapuje miestnu časť Trnávka v Bratislave, kde sama žije. Fotograficky zaznamenáva svoje každodenné, rutinné prechádzky verejným priestorom. Zdanlivo banálne záznamy predmestia odkrývajú mnoho významových vrstiev a upriamujú pozornosť na veci, situácie, stav a premeny tohto priestoru, ktoré sú často prehliadané. Fotografie tak často zachytávajú absurdnosť situácií v ktorých sa daný priestor ocitá.

Lenka sa odvoláva na J. Marka z roku 1938: „Ani dedina, ani mesto. Bol by som rád, keby to bola dedina, ale býva tu plno chudobných a všelijakých ľudí. Pre mesto to nie je mesto.“ (I. J. Marko, Dornkappel, Praha, 1938, s. 104 z 247).“

A sama hovorí: „Tento prívlastok jej ostal. Pocitovo nie ste celkom v meste (aj keď vďaka urbanizmu už skoro bude možno širšie centrum); ale nie ste ani na dedine, aj keď sa tu občas tak cítite.“