„Dielňa pouličného divadla“ KULTÚRNE KLBKO II.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v júli a auguste 2020  pokračovanie cyklu tvorivých dielní pod názvom Dielňa pouličného divadla. Tvorivé dielne sú súčasťou projektu kultúrne KLBKO II., ktorý  je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielne sa budú konať v nasledovných termínoch :

JÚN: 19.06.21.06.2020

JÚL:  21.07. – 23.07.2020

           27.07.- 29.07.2020

AUGUST : 10.08. – 11.08. 2020

                     17.08. – 18.08.2020

                     26.08. – 28.08.2020

Zámerom projektu Dielňa pouličného divadla (Kultúrne KLBKO II.) je metodicky a prezentačne podporiť mladú generáciu amatérskych divadelníkov v regióne, a zároveň ju zapojiť do miestneho divadelného diania.

Postupne budú tvoriť sériu živých pozvánok (naživo odohraných na ulici) pre každoročne prebiehajúce divadelné podujatia (september-október) ako Turčianske divadelné dni a Turčianske javisko, ktoré sa stanú aktívnou súčasťou programu týchto podujatí. Ich organizátorom tak poskytnú netradičný, ale veľmi efektívny nástroj propagácie divadelného diania. Výstupy z tvorivých dielní prinesú účastníkom ďalší pohľad na špecifiká pouličného divadla, ako aj osobný prežitok počas prezentácie na etablovaných podujatiach.

Prínosom je hlavne naučiť ich základy artistických spôsobov vystupovania, prezentovať svoje nadobudnuté schopnosti. Ide  o spoluprácu odborníka profesionála s neprofesionálnymi účastníkmi – záujemcami o neprofesionálne umenie.

Lektorom dielní bude Filip Hajduk – človek, ktorý sa aktívne venuje rôznym formám pouličného divadla, pantomíme, klaunským technikám, ekvilibristike a inému…
Dielne budú prebiehať v klubových priestoroch TKS.
Ste srdečne vítaní!