TURČIANSKE JAVISKO 2023

Milí priaznivci (ochotníckeho) divadla,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje tento rok už v štandardnom termíne v dňoch 22. – 24. apríla 2023 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenské komorné divadlo v Martine a Národné osvetové centrum. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetového centra.

Súťažnej prehliadky sa zúčastňujú divadelné súbory z Belej – Dulíc, Bytče, Čadce, Liptovského Mikuláša, Martina, Námestova, Ružomberku a Žiliny. V tomto roku je prihlásených 10 súborov, z toho je 5 súborov v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých a 5 súborov v kategórii neprofesionálneho divadla mladých. V rámci súťažnej prehliadky divadelné súbory absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. art. Matej Moško, PhD. – predseda poroty

Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. – členka poroty

Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. – členka poroty

Súčasťou podujatia bude nielen súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov ale aj vzdelávacia časť, ktorú tvorí workshop „Ludus vita“. Tento sa uskutoční 24. apríla 2023 od 10:00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Workshop „Ludus vita“ bude zameraný na prácu s dramatickým textom a dramatickou situáciou a ich pretavenie do javiskovej podoby. Okrem situácie budeme pracovať so vzťahmi, ako ďalším pilierom hereckej tvorby. Účastníci workshopu budú pracovať pod dohľadom pedagóga, herca a režiséra Mgr. art. Michala Tomasyho. Workshop je prístupný nielen účastníkom Turčianskeho Javiska ale aj verejnosti.

Víťazné divadelné súbory z Turčianskeho javiska budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2023 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2023 v Tisovci.

Pevne veríme, že 8. ročník Turčianskeho Javiska bude motiváciou a inšpiráciou do ďalšej práce pre divadelníkov z nášho kraja, ktorí venujú svoj voľný čas umeleckej činnosti. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Žilinskom kraji.

Tešíme sa na vás a spoločné zážitky na „doskách, ktoré znamenajú svet“.

 

Mgr. Milan Herčút, metodik pre divadlo, divadlo@tks.sk, 0917 494 708, 0905 061 821