Presúvame postupové prehliadky – VAJANSKÉHO MARTIN 2021

Milí priaznivci poézie a hovoreného slova,

 

Národné osvetové centrum v súvislosti s aktuálnou nepriaznivou pandemickou situáciou pristupuje

k zmenám v rámci systému celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlásených v roku 2021.

To znamená, že aj termíny Vajanského Martina presúvame do mesiacov apríl, máj, jún.

Konkrétne dátumy sa dozviete v najbližších dňoch prostredníctvom

sociálnej siete, webovej stránky a samozrejme, e-mailom.

 

Ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu.

Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

 

Metodička pre literatúru a umelecké slovo:

Bc. Ivana Bednáriková

mobil: +421 905 061 821

e-mail: literatura@tks.sk