Spriaznené kultúrne strediská

Krajské kultúrne stredisko

Liptovské kultúrne stredisko

Kysucké kultúrne stredisko

Oravské kultúrne stredisko

Spriaznené kultúrne inštitúcie

Slovenské komorné divadlo

Turčianska galéria

Turčianska knižnica