galéria VITRÍNKA (fotovýzva)

O PROJEKTE

V súčasnosti môžeme niekedy nadobudnúť dojem, že fotografia je bezprostredne spojená len s internetom, sociálnymi sieťami či reklamou. V projekte VITRÍNKA by sme chceli upozorniť aj na hlbšie významy tohto média, otvoriť a rozvíjať spoločensky dôležité témy verejnou prezentáciou fotografií vo veľkých formátoch. Výstava fotografií vo verejnom priestore môže viesť k dialógu, vytrhávať ľudí zo zamyslenia všedných dní, priniesť niečo pekné a zmysluplné, vytvoriť komunitu a v neposlednom rade autori môžu verejne prezentovať svoje diela.

Projekt VITRÍNKA je alternatívny výstavný priestor, ktorý sa nachádza v podchode pre peších v centre mesta Martin. Cieľom projektu je využiť tradičný reklamný priestor na verejnú prezentáciu umeleckých diel – fotografií od rôznych autorov počas roka, pričom všetky vystavené diela spája zadaná téma. Projekt VITRÍNKA by sa tak mohol stať akýmsi mostom, kde sa môžu ľudia stretávať, spomaliť a vzájomne sa inšpirovať. Zároveň v tomto projekte ide o vytvorenie protikladu ku takzvanej „bielej kocke“ – často zdanlivo sterilne pôsobiacim galériám. Ďalším cieľom teda je, aby umenie bolo živé, aby sa stalo pulzujúcou súčasťou mesta.

DOMOV

TÉMA PILOTNÉHO PROJEKTU

V tomto projekte majú príležitosť všetci neprofesionálni fotografi z Turca a okolia reagovať na zadanú tému, a ďalej ju rozvíjať fotograficky aj ideovo. V pilotnom projekte je nosnou témou DOMOV. Domov v ideálnom svete môžeme definovať ako  bezpečný prístav a zónu pohodlia. Miesto, kde žijeme s našimi rodinami a domácimi miláčikmi a užívame si s priateľmi, miesto kde sa cítime dobre. Miesto na budovanie spomienok. Miesto, kde môžeme byť skutočne sami sebou. Naskytuje sa však aj otázka či toto všetko znamená domov pre všetkých ľudí a ako inak môže byť ešte domov definovaný? Má domov hranice? Je to miesto? Môže mať niekto domov aj bez strechy nad hlavou? A dá sa ešte za domov pokladať miesto kde bývame, ale necítime sa tam dobre?

OTVORENÁ VÝZVA

Pozývame všetkých fotografov aby sa zapojili do projektu VITRÍNKA, a prispeli svojimi myšlienkami a fotografiami do projektu, v ktorom budú prezentovať svoju tvorbu širokej verejnosti. Svoje fotografie môžete do výzvy zasielať 07.04.2023 na email: vytvarníctvo@tks.sk. Spolu s fotografiami zasielajte vaše údaje: Meno, priezvisko, vek, názov diela, krátku anotáciu/autorsky text k fotografii. Kurátorka projektu, Mgr. art. Kristína Vacek vyberie prvú fotografiu, ktorá bude v tomto priestore prezentovaná. Zaslaná fotografia nesmie byť menšia ako 5 MB.

 

PRÍBEH RUŽOVÉHO MEDVEĎA

Vladimír Sauch

Veľký plyšový medveď – štyri kilogramy umelých vlákien, v ktorých sa skrýva symbol detstva, domova, radosti či romantickej lásky. Zbadal som ho opretého o kontajner, bez nádeje, bez domova. Štyri kilá umelých vlákien, čo doslúžili. Na druhý deň som išiel opäť okolo. Trochu zmenil polohu, ale stále bol tam. Neskôr som sa na medveďa pýtal mojej sestry, ktorá býva neďaleko a na miesto, kde ležal opustený medveď, vidí z okna. Keď smetiari vysypávali smeti, medveďa nezobrali, ale opreli ho o blízky strom. Medveď v nasledujúci deň zmizol. Možno práve vďaka zmene uhla pohľadu bol ušetrený smutnému osudu.  Verím v medveďov dobrý koniec.

DOMOV

Milan

Milan je mladý citlivý chalan, ktorý sníva o návrate domov za svojou priateľkou. Predtým, ako sa ocitol v liečebni pracoval v stavebníctve. Nebolo stretnutia, kedy by nespomenul svoju priateľku a ich čerstvo narodenú dcérku. Niekedy bol pokojný a sústredene pracoval, inokedy frustrovaný z túžby byť so svojou rodinou. Práve táto túžba mu dáva nádej a silu zabojovať a vyhrať nad svojou závislosťou na alkohole. V tichosti pracoval na svojich spomienkových mapách priestoru, pôdorysu interiéru, ktorý pozná a v ktorom býval/bývali. Taktiež spomínal, čo by chcel vylepšiť na spoločnom bývaní so svojou priateľkou a ich dcérkou, ako vymaľuje steny a ako sa budú chodiť prechádzať s kočíkom.

Spracovala Katarína Škamlová.

DOMOV NIE JE MIESTO

Ema Valientová

Hovoria
Cíť sa tu ako doma

Vybavujú sa mi
spomienky
ktoré si neviem vybaviť

Predstava
z dlhej chvíle
Hľadám chodníčky
v mysli sa mi pletú hranice

Oblasť jestvovania
Pocit nehybnosti
Nevymedzený priestor

Ulita
Schránka bez adresy
Tvaroslovie bytia

Skľučuje ma predstava
Dom
od ktorého vlastním kľúč
nie je ten istý
ktorý volám domovom

DOMOV JE MIESTO …

Kamil Korecz 

„Domov je miesto, kde mám svoje pohodlie, kde sa cítim bezpečne a kam sa rád vraciam.“

 

DIPTYCH DOMOV

Martin Tomáška

Diptych Domov nie je ozajstným diptychom, pretože je to jedna fotografia. Predsa však rozpráva dva príbehy jedného bytového domu, ktorého obyvatelia sa nevedeli dohodnúť na jednotnej úprave vonkajšej fasády, po jeho rekonštrukcií. Dokumentuje zmýšľanie ľudí, kde osobné potreby víťazia nad spoločnou dobrou vecou.

 

OHNIVÝ KRUH

Juraj Patrovič

Život je ako kruh, kruh domova, kruh vzostupov a pádov, kruh hľadania sa. Veľa ľudí sa ma pýtalo: A ty čo máš z toho fotenia? vždy som odpovedal: Som šťastný, keď fotím. Fotenie je ako byť doma s úžasnou rodinou.