ENKAUSTIKA – výstava

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo v rámci projektu Kurz (Ne)tradičných techník  výstavu s názvom  Enkaustika. Výstava prezentuje výsledky z workshopu Kurz (Ne)tradičných techník – Enkaustika, prostredníctvom ktorej výtvarníčky z Turca tvorili viaceré diela. Počas stretnutí a aj pri práci doma sa účastníčky zapojili do tvorby vlastného autoportrétu, kde enkaustika poslúžila ako prostriedok vyjadrenia vlastnej identity a umeleckého pohľadu na seba samého. V tvorivom procese sa účastníčky vzájomne inšpirovali pri hľadaní možností ako sa výtvarne vyjadriť, čo viedlo k rôznorodým umeleckým výrazom a vizuálnym nápadom, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Na záver workshopu účastníčky vytvárali voľné diela, kde sa mohli maliarsky uvoľniť od prísnosti tradičných postupov. V týchto dielach môžeme zaznamenať hlbšie pohľady na svet, krajinu, či výrazy emócií a najmä umeleckú individualitu.
„Diela reprezentujú unikátnu zmes tvorivosti a tradičných postupov, ktoré sme spoločne s 10 účastníčkami formovali počas troch stretnutí. Tento workshop nás zaviedol do fascinujúceho sveta enkaustiky, tradičnej techniky maľby voskom, pričom hlavným zdrojom inšpirácie sa stali nesmrteľné fajúmske portréty. Tie sú jedinečnými umeleckými dielami vytvorenými v starovekom Egypte, najmä v regióne Fayum, počas rímskej doby. Ide o maľbu voskom portrétov zosnulých osôb.
Výstava ponúka zaujímavý pohľad na rôznorodé interpretácie, umelecké prístupy a diela, ktoré vznikli počas workshopu. Vystavené diela zasvecujú do sveta enkaustiky a zároveň ukazujú pestrú paletu tvorivého ducha a talentu každého jednotlivca. Verím, že návštevníci výstavy ocenia jedinečnosť a zručnosť každého umelca. “
Mgr. art. Kristína Vacek
kurátorka výstavy
Výstava, v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska bude prístupná od 1. augusta 2023  do  6. septembra 2023. Vernisáž  sa uskutoční 3. augusta 2023 o 16:30h.
Tešíme sa na Vás.
Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708
Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.