FOTO FLASH Gustáv Hegedüš

V. z cyklu video upútaviek k celoštátnej súťaži AMFO 2021.

Dnes s Gustávom Hegedüšom, dlhoročným členom Fotoklubu Karola Plicku Martin. Za posledných desať rokov  prezentoval  svoje diela na viacerých samostatných tematických výstavách. Jeho témami boli reportážne portréty, artisti, krajiny zo svojho prostredia, samostatne cykly VODA AKO OBRAZ, MOJE ŽIVLY, KRAJINA ZEM a súčasný projekt V LESE s básňami Ondreja Nagaja. Svojou tvorbou sa pripája k odkazu MILOVAŤ A CHRÁNIŤ ZEM A ŽIVOT V NEJ.

VIDEO UPÚTAVKA – Znami neznámi – FOTO FLASH – Gustáv Hegedüš