LETNÝ FOTO FEST 2021/ workshop

FOTOGRAM A CHEMIGRAM, workshop  s Lenkou Adamčákovou

„Workshop zameraný na možnosti alternatívneho spracovania fotografického materiálu a na rozšírenie možností spracovávania svetlocitlivého materiálu nielen ako materiálu na exponovanie fotografií, ale aj  využitia  jeho plného potenciálu (skúmania  jeho hraníc). Testovanie rôznych druhov papierov a ich reakcií na svetlo, vodu, chémiu… Tvorba chemigramov a fotogramov.”

Lenka Adamčáková