LETNÝ FOTO FEST 2023 – 10. ročník

PROGRAM:
ANGAŽOVANÁ FOTOGRAFIA – výstava fotografií z fotoworkshopu
Bočná stena Štúdia SKD 16. 6. – 30. 8. 2023

FOTOMARATÓN MARTIN 2023 – výstava fotografií z fotoworkshopu
Výstavná miestnosť TKS v Martine 16. 6. – 28. 7. 2023

CIRKUS – tematická výstava fotografií Zdena Zimana
Foyer Štúdia SKD 16. 6. – 30. 6. 2023

FOTOKÁVA – výstava fotografií z fotoworkshopu
Prezentačná miestnosť, Partizánska 419 Turčianske Teplice 19. 6. – 30. 6. 2023

PREZENTÁCIE A DISKUSIE:
JÁN VIAZANIČKA – angažovaná fotografia
Kaviareň BREPT 16. 6. 2023 o 16.00 h

PETRA POGÁNYOVÁ – cestovateľská prezentácia z cyklu Mosty kultúr
Kaviareň BREPT 16. 6. 2023 o 17.30 h

OTVORENIE VÝSTAV:
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAV A DISKUSIA S AUTORMI – stretnutia pri fotografii
Foyer Štúdia SKD 16. 6. 2023 o 17.00 h

VEČERNÉ PREMIETANIE:
PREMIETANIE KOLEKCIE FOTOGRAFIÍ Z FOTOWORKSHOPU ANGAŽOVANÁ FOTOGRAFIA
Bočná stena Turčianskej knižnice v Martine 16. 6. 2023 od 21.00 h

PETER LACKO A PETRA POGÁNYOVÁ – KRAJINY SOPEČNÉHO DYCHU
Bočná stena Turčianskej knižnice v Martine 16. 6. 2023 od 21.00 h

LETNÝ FOTO FEST 2023 je realizovaný ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO IV. – Obrazy svetla VII. Organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenské komorné divadlo, Turčianska knižnica a Martinský klub priaznivcov cestovania. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný ŽSK.

Tešíme sa na Vašu účasť, veríme, že Vás jednotlivé aktivity LETNÉHO FOTO FESTU zaujmú.

Radoslav Pančík