LETNÝ FOTO FEST 2024 po

20. júna sa uskutočnil už  11. ročník Letného foto festu v Martine, na ktorom dostávajú priestor hlavne neprofesionálni tvorcovia, pri tvorivých aktivitách a následne ich výstupoch, ale aj profesionálni autori so svojou koncepčnou tvorbou, prezentáciami, či workshopmi. Na aktuálnom 11. ročníku vystavujú Lenka Lindák Lukačovičová, Zuzana Gogová a Ján Viazanička.

Každý z ročníkov pracuje s témami, ktoré istým spôsobom reflektujú na spoločenské dianie u nás. V aktuálnom 11. ročníku sme si stanovili tému HRANICE, čo je téma s nespočetným významovým vyjadrením a variáciou. Snahou podujatia je pracovať s verejným priestorom, ako každý ročník aj ten súčasný prezentuje fotografickú tvorbu v exteriéri mesta Martin. Lavičky v centre mesta sa premenili na malé umelecké objekty. Každému ročníku predchádza práca s fotografiou, v aktuálnom ročníku to boli tvorivé dielne fotografických techník (antotypie a kyanotypie) určené pre detský fotokrúžok až z Prievidze, pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch, ale aj okoloidúcu verejnosť. Dôležitou súčasťou Letného foto festu sú výstavy. Tohto roku je ich v priestoroch Martina šesť a jedna výstava zavítala aj do Turčianskych Teplíc. Pripravili ju študentky SOŠ pedagogickej.

Ďakujeme každému, kto sa podieľal na jeho organizovaní a prispel tak k vytvoreniu pekného podujatia.
Taktiež ďakujeme za spoluprácu Café Pasáž a Pivárni U Novanského, kde si môžete pozrieť v priebehu leta výstavy.

Organizátorom LETNÉHO FOTO FESTU 2024 je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Spoluorganizátormi podujatia sú Martinský klub priaznivcov cestovania a mesto Martin. Podujatie bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.

Tešíme sa na ďalší ročník

Radoslav Pančík
www.tks.sk