LETNÝ FOTO FEST 2024

LETNÝ FOTO FEST 2024
11.  ročník, 20.
jún 2024

Festival fotografie v Martine, na ktorom dostávajú priestor neprofesionálni tvorcovia, ale aj profesionálni autori so svojou koncepčnou tvorbou, začína už 20. júna 2024. Každý z ročníkov pracuje s témami, ktoré istým spôsobom reflektujú na spoločenské dianie u nás. V aktuálnom 11. ročníku sme si stanovili tému HRANICE, čo je téma s nespočetným významovým vyjadrením a variáciou. Snahou podujatia je pracovať s verejným priestorom, ako každý ročník aj súčasný bude prezentovať fotografickú tvorbu v exteriéri mesta Martin.  Každému ročníku predchádza práca s fotografiou, workshopy, príprava tematických výstav neprofesionálnych tvorcov, ale najmä profesionálnych autorov. Novinkou tohto ročníka sú tvorivé dielne fotografických techník (antotypie a kyanotypie)  určené pre žiakov základných škôl, ale aj okoloidúcu verejnosť. Oboznámiť sa s fototechnikami budú môcť aj pacienti psychiatrickej liečebne, s ktorými roky spolupracujeme na projekte OSUDY. Samozrejme, dôležitou súčasťou Letného foto festu sú výstavy. Tohto roku sa môžeme tešiť zo siedmich výstav, ktoré už po druhýkrát budú prezentované nielen v meste Martin, ale aj v meste Turčianske Teplice.
11. ročník otvárame symbolicky pri výstavách profesionálnych autoriek, a to 20. 6. 2024 o 17.30 h v priestoroch ART GATE – Café Pasáž. Tu okrem výstav máme skvelú príležitosť diskutovať so samotnými tvorcami výstav, ale aj pozrieť si prezentácie autorky výstavy „REPORTÁŽE Z HRANICE“ fotografky Zuzany Gogovej a kurátorky výstavy študentov Protoateliéru „BOD ZLOMU – SLOVENSKO, KRAJINA SLOV“ Lenky Lindák Lukačovičovej. V úvode programu predstavia svoju tvorbu aj členovia fotoskupiny TuFoTím, ktorých výstava bude prezentovaná vo vestibule Slovenskej národnej knižnice v Martine. Prezentované budú tiež vybrané fotografie z Fotomaratónu Martin 2024. Programom od 21.00 h. do neskorých večerných hodín budeme pokračovať U Novanského, a to otvorením výstavy „ALBÁNSKA DOVOLENKA“ od Jána Viazaničku a prezentáciou „BALKÁNSKA DOVOLENKA“, kde autor predstaví svoj pohľad na tento krásny kút Európy. Zavŕšením festivalového dňa bude cestovateľská prezentácia Petra Lacka a Petry Pogányovej pod názvom „V GRÉCKU AKO DOMA.“
Organizátorom LETNÉHO FOTO FESTU je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Spoluorganizátormi podujatia sú Martinský klub priaznivcov cestovania a mesto Martin. Podujatie bude realizované s finančným prispením mesta Martin.
Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že Vás jednotlivé aktivity zaujmú.

Mgr. Radoslav Pančík
www.tks.sk

PROGRAM LETNÝ FOTO FEST 2024:
VÝSTAVY:

FOTOTRANSFEF
19. JÚN – 30. AUGUST
FOYER MESTSKÉHO ÚRADU TURČIANSKE TEPLICE
výstava fotografií fotokrúžku pôsobiacom pri SOŠ Turčianske Teplice
GALÉRIA VÍTRINKA
19. JÚN – 30. AUGUST
PODCHODE PRE PEŠÍCH V CENTRE MESTA MARTIN
vybraná fotografia z Fotomaratónu Martin 2024
HRANICE
TUFOTÍM
19. JÚN – 30. AUGUST
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA V MARTINE
REPORTÁŽE Z HRANICE
ZUZANA GOGOVÁ
20. JÚN – 28. AUGUST
ART GATE CAFÉ PASÁŽ
BOD ZLOMU – „SLOVENSKO, KRAJINA SLOV“
ŠTUDENTI PROTOATELIÉRU
KURÁTORKA – LENKA LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ
20. JÚN – 28. AUGUST
ART GATE CAFÉ PASÁŽ
FOTOMARATÓN MARTIN 2024
20. – 30. JÚN
PEŠIA ZÓNA MESTA MARTIN
výstava fotografií z fotoworkshopu
ALBÁNSKA DOVOLENKA
JÁN VIAZANIČKA
20. JÚN – 6. SEPTEMBER
U NOVANSKÉHO

TVORIVÉ DIELNE:
ANTOTYPIA A KYANOTYPIA
20. JÚN od 10.00 h do 12.00 h
PRIESTOR PEŠEJ ZÓNY MEDZI SKD MARTIN A TKS V MARTINE

PREZENTÁCIE A DISKUSIE:
Slávnostné otvorenie výstav a diskusia s autormi
20. JÚN o 17.30 h
CAFÉ PASÁŽ
PREMIETANIE FOTOGRAFIÍ Z LETNÉHO FOTO FESTU 2024
fotoworkshopy
20. JÚN od 17.30 h do 18.00 h
CAFÉ PASÁŽ
REPORTÁŽE Z HRANICE
ZUZANA GOGOVÁ
20. JÚN o 18.00 h
CAFÉ PASÁŽ
BOD ZLOMU – „SLOVENSKO, KRAJINA SLOV“
LENKA LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ
20. JÚN o 19.00 h
CAFÉ PASÁŽ

VEČERNÉ PREMIETANIE:
Slávnostné otvorenie výstavy, cestovateľské prezentácie a diskusie
20. JÚN o 21.00 h
U NOVANSKÉHO
BALKÁNSKA DOVOLENKA
JÁN VIAZANIČKA
20. JÚN od 21.00 h – 22.00 h
U NOVANSKÉHO
V GRÉCKU AKO DOMA
PETER LACKO a PETRA POGÁNYOVÁ
20. JÚN od 22.00 h – 23.00 h
U NOVANSKÉHO