ČIERNOBIELE JAVISKO

ČIERNOBIELE JAVISKO – Roman Adamják & Zdeno Ziman

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v rámci dlhodobej spolupráce s Psychiatrickou liečebňou v Sučanoch ďalší výstavný projekt pod názvom „Čiernobiele javisko“.

Táto fotografická výstava prezentuje tvorbu dvoch martinských neprofesionálnych fotografov Romana Adamjáka a Zdena Zimana členov Turčianskeho fotografického tímu pôsobiaceho v rámci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotografické sondy do sveta divadelných inscenácií mapujú 9. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých TURČIANSKE JAVISKO 2024, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27. – 29. apríla 2024 v priestoroch štúdia Slovenského komorného divadla v Martine.

Výstava „Čiernobiele javisko“ v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch potrvá
od 8. júna do 30. septembra 2024. Prajeme všetkým príjemný umelecký zážitok.

Mgr. Milan Herčút

Metodik pre divadlo, divadlo@tks.sk

0917 494 708, 0905 061 821