OBRAZY TURCA – výstava

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu OBRAZY TURCA od autora Eduarda Jurčáka, člena Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.

Eduard Jurčák tvorí už viac ako 50 rokov. Jeho zbierku diel tvorí cez 600 diel, prevažne skíc a grafík, 200 rámovaných obrazov ale aj niekoľko experimentov ako maľba kôry stromov a i. Pri výbere námetov preferuje architektúru miest, mapovanie histórie, avšak rád pracuje aj s krajinomaľbou. Členom Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov je od roku 2009.

Výstava predstavuje viacročnú tvorbu autora od jeho úplných začiatkov (prvé náčrty a kresby, prevažne ľudovej tematiky), cez jemu blízku prírodu Turca. V neposlednom rade odzrkadľuje jeho záujem o históriu mesta Martin, prostredníctvom malieb architektúry a dominánt Turca.

Výstava bude prístupná vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 21. 11. 2023 – 15. 12. 2023.

Vernisáž sa uskutoční 24. 11. 2023 o 17 h. Jej otvorenie Vám spríjemní skupina LETORA pôsobiaca pri TKS v Martine.

Srdečne Vás pozývame.

Mgr. Jarmila Kollárová,

metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708