Oceňovanie osobností v Žilinskom samosprávnom kraji

Oceňovanie osobností má v Žilinskom samosprávnom kraji dlhoročnú tradíciu. Župa takýmto spôsobom vzdáva úctu a vďaku tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Žilinského kraja a života jeho občanov.
Tipy na tohtoročných laureátov na najvyššie krajské ocenenie môžete predkladať aj vy do 31. augusta.
https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1823085141164515/

https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/nominujte-osobnosti-kraja-2.html