(PO) Letný foto fest

PO) LETNÝ FOTO FEST 2020

8. ročník edukačno-prezentačného podujatia

Počas netradičného (COVID 19) 8. ročníka sa priaznivci fotografie môžu tešiť na viaceré výstavy umiestnené na pešej zóne mesta Martin ako aj v Turčianskom kultúrnom stredisku      v Martine. Tohto roku sa jedná o výstavy reportážne, ale aj zachytávajúce našich „susedov“ v ich najrozmanitejších podobách aj keď vzhľadom k epidemiologickej situácií, výstavy budú bez sprievodných podujatí, ako sú  besedy, prezentácie a diskusie s autormi. Túto skutočnosť vnímame, ako veľkú stratu hlavne pre fotografickú verejnosť.

PEŠIA ZÓNA MARTIN – výstava fotografií:

HOMELAND (2016) – Boris Németh

Homeland je projektom o nacionalizme v nás. Môžeme ho však čítať aj ako portrét rozkladajúcej sa spoločnosti, či ako cyklus o hľadaní národnej identity. Nemá podobu klasického dokumentu, je skôr sériou vizuálnych reprezentácií aktuálnych celospoločenských nálad – strachu, hnevu, rozčarovania, beznádeje.

Boris Németh sa vo fotografiách vyhýba reportážnej doslovnosti a priamočiarosti, očisťuje ich od prvoplánových metafor či ľahko čitateľných príbehov. Ak zobrazuje jedinca, nekonkretizuje ho. Fotografuje ho zväčša z diaľky, s tvárou odvrátenou od objektívu alebo ho izoluje v bizarných prostrediach. Premieňa ho na symbol človeka utláčaného systémom, splývajúceho s davom alebo dobrovoľne opúšťajúceho spoločnosť.

Aj do zátiší vkladá obrazy nefungujúceho systému, náznaky silnejúcich extrémistických prejavov a pokrivenosti vlasteneckého cítenia. Tradičný slovenský symbol – Jánošík, je odrazu len vyprázdnenou formou, do ktorej si môžeme dosadiť mýtus uspôsobený podľa našej ľubovôle. Aj muchotrávka uprostred vypusteného bazénu je len umelým parazitujúcim elementom.

Výsledky prieskumu verejnej mienky – Eurobarometer z jesene 2015 priniesli zistenie, že Slováci majú spomedzi krajín Európy najmenšie pochopenie pre spolužitie s inými náboženskými, etnickými či sexuálnymi skupinami. Narastajúce prejavy xenofóbie                  a radikálne pravicových názorov tieto výsledky len potvrdzujú. Kedy sme prestali byť tým povestným pohostinným národom? A boli sme ním niekedy vôbec? Cieľom projektu Homeland nie je moralizovať, ale skôr znepokojiť, zneistiť. Pretože práve to môže byť cesta, vedúca k diskusii a k odpovedi na otázku, ktorú podvedome vyvoláva záverečná fotografia katalógu: Kto a čo všetko môže spolunažívať v jednej domovine?

Michaela Pašteková, kurátor

TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE – výstavy fotografií:

Bratislava-Košice (a späť) – Boris Németh

Keď sa v roku 2007 dnes už expremiér Robert Fico vyjadril k dostavbe iluzórnej diaľnice D1, vyhlásil, že do roku 2010 by mala spojiť západ s východom. Dodnes sa tak nestalo.

Premýšľam nad tým, čo by bolo, ak by sa to podarilo. Či by sa zmazali, alebo aspoň do určitej miery eliminovali rozdiely, ktoré medzi regiónmi a Bratislavou existujú. Ako by ľudia rozmýšľali, čo by robili a ako by vnímali krajinu a či by bolo Slovensko odrazu chápané všetkými rovnako a hlavné mesto by prestala byť „štátom v štáte“.

Na trati Bratislava-Košice pozorujem krajinu, ľudí a situácie a hľadám definíciu toho, čo znamená byť Slovákom. To sa dá podľa môjho názoru pochopiť jedine poznaním krajiny,       v ktorej žijem. Posledné dva roky priniesli Slovensku veľa dôležitých udalostí. Jednou z prvých bola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá rozhýbala krajinu k obrovskej aktivite, následne k úpadku silnej, dlhoročne vládnúcej strany, no na druhej strane aj vzostup extrémneho nacionalizmu a nenávisti, mierenej voči menšinám a etnickým skupinám.

Moje predošlé projekty riešia problematiku falošného a prázdneho hejslováctva dlhodobo        a komplexne. Bratislavu- Košice a späť som poňal portrétovo. Mojou snahou je zobraziť ľudí, ktorí sú nositeľmi týchto udalostí. Tie sú trpko-smutné, niekedy úsmevné, ale stále trochu nakrivo.

Radiála od západu na východ mi ponúkla zachytiť ľudí v ich prirodzenom prostredí, nie situačne, skôr príbehovo. Nejedná sa o okamihy, ktoré sa stanú a následne zaniknú. Každá      z fotografií si nesie svoj príbeh s odkazom na minulosť a presahom do našej budúcnosti.

Projekt Bratislava-Košice a späť je jedným veľkým portrétom Slovenska, ktorý som poskladal z výrazných momentov. Ak by sa ma niekto opýtal, koľko hodín strávených v aute ma to stálo, odpovedal by som, že netuším. Veľa.

Výstavy fotografií Fotoskupiny zo Žiliny – Just a Natruc a Fotoskupiny z Martina TuFoTím.
Fotoskupiny si pripravili tému “Susedia”. Tu zachytávajú rozmanitosť pohľadov nielen na ľudí, žijúcich v našom susedstve.

Podujatie organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinský klub priaznivcov cestovania. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Trvanie interiérových výstav 2. novembra 2020 – 18. januára 2021.

 

Tešíme sa na Vašu účasť, veríme, že Vás výstavy zaujmú.

 

 

Radoslav Pančík