PREMENY

PREMENY
Autorky Vlasta Števková a Slávka Šlesarová sa opäť stretávajú v spoločnej prezentácii ich tvorby na výstave s názvom Premeny.
„Výstava reflektuje ich výtvarnú tvorbu, vnútorné pocity a rôznorodé vnímanie sveta oboch autoriek. Svet každej z nich tu môžete vnímať cez abstraktné maľby, kombinované techniky, objekty a sklo…
Slávka Šlesarová sa opätovne vrátila vo svojej tvorbe k abstraktnej maľbe a štylizovaným lineárnym až dekoratívnym zobrazeniam. V abstraktnom vyjadrení vnára do tvorby vrstvené farebné plochy a nepravidelné až amorfné hľadania prírodných tvarov. Jej témou sa stal vnútorný svet štruktúr a tvarov, ktoré sa prekrývajú a prelínajú v koncepcii vesmírnych telies, predmetov alebo svetov. Pod vrstvami farieb, tvarov a štruktúr sa akoby ukrýval ďalší pohľad, ďalší  tvar, ďalší svet.
V sérii abstraktných koláží formovaných do kruhovej kompozície alebo deformovaného kruhu sa snaží vytvoriť  atmosféru vesmírnych telies. Autorka núti diváka      k vizuálnej meditácii, k vnímaniu hĺbky abstraktného priestoru, napriek silnej lineárnej kresbe, ktorá padne do oka diváka ako prvá.  Určité mystické pohrúženie do podstaty farby, tvaru a štruktúry diela. Jej znázorňovanie elíps a oválnych a prírodných tvarov vypĺňajú „prázdnotu priestoru“. Autorka toto ponorenie sa do štruktúry obrazu, nazýva „zrkadlením vlastného vnútorného sveta“.  Ponecháva divákovi veľký priestor pre svoje vlastné pocity, emócie a videnia. Pri dostatočne dlhom pozorovaní sa autorkine štrukturálne diela otvárajú do farebných vrstiev a vnútorných priestorov.
Autorka v tvorbe prepája lineárne kresby akýchsi prírodných foriem, ktoré sa chvíľami javia veľmi konkrétne, ale vzápätí sa strania v neurčitosti tvarov. Tvorbe dodáva silný štylizovaný prvok, ktorý sa objavuje len v kontúrach a v líniách organických tvarov. Tvary sa prelínajú, násobia, gradujú a zrkadlia. Pre divákove oko je to hľadanie začiatku a konca, vnímanie neustáleho kolobehu, akoby pohybu.
Vlasta Števková vo svojej tvorbe pokračuje v téme krajina, ktorá sa transformuje cez abstraktné záhrady až k prvkom realistických línií rastlín zachytených v skle. Vo svojej tvorbe využila suché časti rastlín, ktoré zostali po zime. Sú ukazovateľom premeny, začiatkom i koncom neustáleho kolobehu v prírode. Suché rastliny ako memento minulosti, prítomnosti i budúcnosti použila nielen  zo svojej záhrady ale aj z prechádzok po okolí. Našla prastarú prasličku zaujímavú svojou históriou, stavbou tela, líniami, textúrou, farebnosťou. Prasličku i ďalšie rastliny zatavila do skla. Zachytila tak pozostatok ich fyzickej krásy, posledný okamich pred ich rozpadom. V skle pôsobia ako zmrazené v čase, zaliate v ľade. Divák môže v skle objavovať skryté posolstvá, nové krajiny, zaujímavé štruktúry, textúry, nečakané momenty v ktorých rozpoznáva rastliny zachované vo svojich pôvodnych tvaroch, ale aj premenené do striebrosivej farebnosti ich duše. Výsledok tvorby otvára mnoho otázok, možností, s ktorými autorka experimentuje a vkladá do nich svoj vnútorný svet. Autorka zatavené prasličky v skle začleňuje späť do prírody, z ktorých vznikla séria fotografií, ktoré zachytávajú  opätovné prepojenie s krajinou. Koncept prasličiek sa posúva do série zjednodušených a tvarovo posunutých kresieb, v ktorých vyniká línia. Línia tak prepája celý koncept témy. Tak ako je premenlivá krajina a život v nej, je premenlivá i autorkina tvorba.

Výstavu Premeny organizačne zabezpečilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Otvorenie výstavy bude 12. mája 2021 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Verejnosti bude sprístupnená od 13. mája  do 21. júna 2021.  

Všetci ste srdečne vítaní.

Radoslav Pančík