Šikanovanie očami kriminalistu – webinár

Pohronské osvetové stredisko vás pozýva na webinár s aktuálnou témou

„Šikanovanie očami kriminalistu“ s bývalým kriminalistom a poslancom BBSK Matejom Snopkom,

ktorý sa uskutoční 10.4. 2022 o 17. hod. prostredníctvom ZOOM.

Seminár sa zameria na medializované prípady šikanovania medzi deťmi a možnosti, ako môžu učitelia, vychovávatelia a psychológovia pracovať s obeťami a agresorom.