TVORBA Tatiany Šatarovej

Priatelia výtvarného umenia sa môžu tešiť na diela autorky Tatiany Šatarovej, ktorá je dlhodobou členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Autorka cez svoje práce predstaví rozmanité štýly techniky, ktoré majú inšpirovať k TVORBE a potešiť dušu návštevníkov výstavy.
Väčšina jej kompozícii inklinuje k malému komornému formátu. Mikrosvet autorkiných obrázkov je neustále hľadanie techník, tvarov, a výrazov. V jej prácach sa stretávajú pojmy – príroda – človek – krajina a pocity v jej vlastných vzťahoch a súvislostiach.
Výstavu s názvom „TVORBA“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Verejnosti bude výstava sprístupnená vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 12. augusta do 17. septembra 2021.
Všetkých Vás srdečne pozývame!

Radoslav Pančík