Podujatia pre verejnosť zrušené až do odvolania

Preventívne opatrenia za účelom ochrany obyvateľstva proti šíreniu prenosného ochorenia Covid-19.