Scénická žatva 2021

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo atraktívny a tvorivý sprievodný program pre deti v spolupráci s divadelnými a výtvarnými lektormi v projekte Divadlo k ľuďom – sprievodný program na ulici.

Detské divadelné dielničky sa uskutočnia v dňoch 25. – 27. 8. 2021 (10.00 – 12.00 h.) v rámci 99. ročníku festivalu Scénická žatva 2021.