AMFO 2020 – vyhodnotenie regionálneho kola súťaže

AMFO 2020
Fotografická súťaž AMFO,  je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby na Slovensku. Jej vyhlasovateľom a zároveň garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Tohto roku sa konal už jej „netradičný“ 48. ročník.

Jej regionálne kolo pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.

Do regionálneho kola sa zapojilo 25 autorov s celkovým počtom 139 prihlásených diel.
Práce prihlásené do aktuálneho regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty: Mgr. Helena Šišková ArtD. a členovia: Michal Lašut a Marián Závacký.

Stretnutie s odbornou porotou pri rozborovom seminári a vyhodnotení  súťaže sa uskutoční 9. júna 2020 o 16.00 h v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Neoceneným autorom ďakujeme za účasť a oceneným  srdečne blahoželáme, a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

Najbližšie krajské kolo súťaže sa uskutoční: 2. 7. 2020 o 16.30 v priestoroch  Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

AMFO 2020 výsledková listina

I. skupina – autori do 16 rokov:
Čiernobiela fotografia
Čestné uznanie
Patrícia Bučková  – Pršany

Farebná fotografia

II. skupina – autori do 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
3. miesto – Karin Szalayová – Zničené
Farebná fotografia

1. miesto Matej Kanaš – Energia

Čestné uznanie
Karin Szalayová – Linda

III. skupina – autori nad 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
1. miesto – Mário Veverka – kolekcia (Tradície, Storočie pary)

2. miesto – Vladimír Sauch – kolekcia (Poď hore!, Nočnou uličkou…, Beznádej,  Adamsovci)

3. miesto  –  Miroslav Lechan – Eva s hlavou v oblakoch

3. miesto  –  Roman Adamjak – Medzi nebom a zemou

Čestné uznanie
Miroslav Štrba – kolekcia (Romantický relax, Keramika pri ceste, Hradby a more)

Jozef Urban – kolekcia (Spolu v dobrom aj zlom, Slovenský výrobok)

Farebná fotografia
1. miesto – Mário Veverka – kolekcia (Do neznáma, Vodný mlyn)
2. miesto – Matej Kanaš – zssk

3. miesto – Gustáv Hegedüš – kolekcia (Hudba v lese I, Hudba v lese II)

Čestné uznanie
Jozef Urban – kolekcia (Jarný dych zeme II, Stromy I, Stromy II)
Miroslav Štrba – kolekcia (Nech sa páčí chladený nápoj, Takto vyzerá garbiareň)
Kamil Korecz – Skok do víru
Vladimír Sauch – Letím!

Cykly a seriály

1. miesto – Michaela Hubert – Čas
2. miesto – Jozef Morgoš – Višňa mení šaty
Čestné uznanie
Mário Veverka – Zo Slovenských brehov, lesov a lúk

Vyhotovil:
Radoslav Pančík – tajomník súťaže, Turčianske kultúrne stredisko v Martine