Cineama 2022 – PROPOZÍCIE

CINEAMA 2022 – 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Všetkým nadšencom amatérskej filmovej tvorby!!!

Pozývame Vás zúčastniť sa regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022.

Túto súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave. CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia súťaž a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Na súťaži sa môžu zúčastniť každý amatérsky filmový tvorca, občan Slovenskej republiky. Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…).

Súťažné kategórie:
I. veková skupina: autori do 16 rokov

  1. kategória: animovaný film
    b. kategória: hraný film
    c. kategória: dokumentárny film a publicistika
    d. kategória: experiment a videoklip
  2. veková skupina: autori do 21

(okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)
a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: dokumentárny film a publicistika
d. kategória: experiment a videoklip

 

III. veková skupina: autori nad 21 rokov

(okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)
a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: publicistika
d. kategória: dokumentárny film
e. kategória: experiment a videoklip

Kompletné propozície k súťaži nájdete tu:

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/CINEAMA-2022-propozicie.pdf

 

Do súťaže sa môžete jednoducho prihlásiť do 12. mája 2022 tu:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Vyhodnotenie  regionálneho kola súťaže sa uskutoční 16. mája 2022.

 

Alena Šamová

Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť

Metodik pre výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko

vytvarnictvo@tks.sk

0905 061 821