FOTOMARATÓN MARTIN 2023 po

Jubilejný 10. ročník podujatia sa uskutočnil 27. mája 2023 vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Samotná realizácia súťaže prebiehala už tradične v uličkách a zákutiach mesta Martin. Práve tento priestor slúžil ako inšpirácia, tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií k podujatiu, ktoré sa nesie v duchu „Zabávaj sa s  fotografiou“, čo sa organizátorom súťaže aj tohto roku podarilo naplniť.

Účastníci boli v deň konania podujatia oboznámení so šiestimi témami, ktoré boli ladené v duchu nasledujúceho Letného foto festu 2023.

V aktuálnom 10. ročníku sa fotografi museli popasovať s témami (Odhalenie skrytých vecí, Energia miesta, Obrazce náhody, Príťažlivosť, Naše parky, Príbehy ulíc). Výsledky trojhodinového snaženia odborne analyzovala a konzultovala Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD. z Bratislavy. Verejným hlasovaním účastníkov podujatia bola ocenená kolekcia a tiež fotografia, ktorá získala najviac hlasov. Oceneným fotografom bol Jozef Vozár, ktorý tohto roku získal ocenenie za najzaujímavejšiu fotografiu a Vierka Remková získala ocenenie za najzaujímavejšiu kolekciu 10. ročníka. Obom autorom srdečne blahoželáme k oceneniu. Ostatným prajeme veľa radosti z tvorivosti a dobré svetlo.

Výstava z nafotených prác tohtoročného Fotomaratónu bude prezentovaná vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, a to od 16. júna do 28. júla 2023.

Tvorivá fotografická dielňa „Fotomaratón Martin 2023“ bola zrealizovaná ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO IV. – Obrazy svetla VII. Podujatie pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný ŽSK.

Radoslav Pančík