Programová rada TSF

Programová rada Turčianskych slávnosti folklóru (PR TSF) má 9 členov, ktorí na príprave slávnosti pracujú dlhodobo, nezištne a vo svojom voľnom čase. Programová rada sa pravidelne stretáva v klubových priestoroch TKS raz do mesiaca, a to vždy v pondelok od 16.30 hod. 

Medzi hlavnú náplň PR TSF patrí:

 • príprava dramaturgie a programovej skladby Turčianskych slávnosti folklóru
 • príprava hlavného programu
 • príprava sprievodného programu 
 • príprava jarmoku tradičných remesiel- Dnes tovariš, zajtra majster
 • podpora tradičnej a ľudovej kultúry v regióne Turiec

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a po konzultácii s Programovou radou Turčianskych slávnosti folklóru bude 36. ročník Turčianskych slávnosti folklóru presunutý na rok 2021.

Členovia PR TSF:

 • Mgr. Monika Barabášová- aktivistka folklórneho hnutia, hlasová pedagogička DFS Turiec
 • Mgr. Eva Dudková- etnologička, kurátorka Slovenského národného múzea v Martine, vedúca FS Lysec
 • Ing. Jaroslava Durdíková- kultúrno- propagačná manažérka Slovenského národného múzea v Martine- Múzeum slovenskej dediny
 • Mgr. Alena Havlínová- tanečná pedagogička, umelecká vedúca DFS Turiec
 • Antonín Havlín- tanečný pedagóg DFS Turiec
 • Ing. Miroslav Jánošík- člen ĽH Podhradská muzika
 • Božena Kočalková- vedúca DFS Turiec
 • Ján Linceni- organizačný vedúci DFS Turiec 
 • PhDr. Hana Zelinová- etnologička, aktivistka folklórneho hnutia, kurátorka Slovenského národného múzea v Martine