70. výročie Folklórneho súboru TURIEC – spomienkové stretnutie

70. výročie Folklórneho súboru TURIEC – spomienkové stretnutie
Ako bolo na počiatku medzi nami
Sprievodný program 40. rocníka Turčianskych slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na oslavy 70. výročia založenia Folklórneho súboru TURIEC.

Súčasťou programu bude spomienkové premietanie filmov nielen z počiatkov FS Turiec,
ale aj z nasledujúcich období jeho aktívnej 70 – ročnej činnosti v meste Martin.

Podujatie sa uskutoční 31. mája 2024 o 18:00 hodine v priestoroch Centra voľného času Kamarát v Martine (ul. Šoltésovej 25, Martin, Veľká sála) a je súčasťou sprievodného programu k 40. ročníku Turčianskych slávností folklóru.

Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a realizované s finančným prispením Mesta Martin.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

Mgr. art. Anna M. Mihaliková
Metodik pre folklór