Eniki beniki 2023 & O zlatú guľôčku 2023

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií detských folklórnych kolektívov Eniki beniki 2023 a nepostupovú regionálnu detskú spevácku súťaž O zlatú guľôčku 2023 v sobotu 11.03.2022 od 9:00 hod. v Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach. Spoluorganizátorom súťaže je mesto Vrútky a Národné osvetové centrum. Podujatie je podporené z finančných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom.

Víťazné folklórne súbory z regionálneho kola súťaže Eniki beniki 2023 postúpia do krajského kola. Víťazi speváckej súťaže O zlatú guľôčku 2023 sa zúčastnia Koncertu v záhrade SNM, ktorý sa bude konať v nedeľu 4.6.2023.

Poslaním súťaže Eniki beniki je prezentovať tvorbu detských folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj, zvyšovať ich umeleckú úroveň a viesť verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Poslaním súťaže O zlatú guľôčku je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

Súťaže Eniki beniki sa zúčastnia 2 detské folklórne súbory: Detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar s vystúpením „Na lúke“ a DFS Turiec so súťažným číslom „Mlynári“. V rámci súťažnej prehliadky folklórne súbory absolvujú rozborové semináre s odbornou porotou v zložení: Mrg. art. Miroslava Palanová, Mgr. art. Martin Urban a Mgr. Tatiana Salajová, Phd. Igor Danihel,  PhDr. Hana Zelinová.

Na súťaži O zlatú guľôčku sa divákom predstaví 19 nadaných detí, ktoré vystúpia s folklórnymi piesňami z oblasti Turca. Spevácke prevedenie piesní adekvátne zhodnotí porota v zložení: Marián Kramár, Mgr. Eva Dudková a PhDr. Hana Zelinová.

Pevne veríme, že obe súťaže a prehliadky budú obohacujúcim zážitkom pre divákov a príležitosťou pre folkloristov z nášho kraja, aby sa opäť mohli spoločne stretnúť a vzájomne obohatiť o nové skúsenosti v rámci svojej tvorby.

Všetci ste srdečne vítaní!