JAZYKOM TANCA 2022

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje dňa 8. októbra 2022 krajské kolo 27. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Jazykom tanca 2022. Spoluorganizátorom súťaže je obec Belá-Dulice a Národné osvetové centrum. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Národného osvetového centra.

Víťazné folklórne súbory z krajského kola súťaže Jazykom tanca 2022 postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 4. – 6. novembra 2022 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Poslaním súťaže je prezentovať tvorbu neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj, zvyšovať ich umeleckú úroveň a viesť verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Tentokrát sa súťaže zúčastnia 3 folklórne súbory, z toho 1 súbor v A. kategórii (choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu) a 2 súbory v B. kategórii (tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom). V rámci súťažnej prehliadky folklórne súbory absolvujú rozborové semináre s päťčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. Alfréd Lincke – predseda poroty
Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – člen poroty
Mgr. Eva Dudková – člen poroty
PhDr. Andrea Jágerová – člen poroty
Michal Zelinka – člen poroty

Pevne veríme, že 27. ročník krajského kola súťaže a prehliadky Jazykom tanca 2022 bude obohacujúcim zážitkom pre divákov a príležitosťou pre folkloristov z nášho kraja, ktorí sa po zložitej situácii predchádzajúceho obdobia budú môcť opäť spoločne stretnúť a vzájomne obohatiť o nové skúsenosti v rámci svojej tvorby.

Všetci ste srdečne vítaní!