Remeslo z Turca II.

Milí priatelia,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine Vás srdečne pozýva na pokračovanie verejného podujatia

Remeslo z Turca II.

stretnutie remeselníkov, ktoré bude spojené s prezentáciou ľudových a umeleckých remesiel. Svoje remeslo predstavia ľudia, ktorí sa venujú tvorbe výrobkov, akými sú: originálne odevy z ľanu a modrotlače, veci z ručne tkaného plátna, prírodné mydlá, pastierske nože, bačovský riad a črpáky, prútené košíky, výrobky zo šúpolia a viazané obilie, ľan a slamienky. Návštevníci sa taktiež môžu tešiť na domáce maľované medovníky a včelí med. Súčasťou podujatia budú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby a detská tvorivá dielnička.

Podujatie Remeslo z Turca II. sa uskutoční dňa 24.7.2020 od 9.00 do 18.00 hod. pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Cieľom podujatia je snaha podporiť ľudových výrobcov a remeselníkov, ako aj upriamiť pozornosť na regionálne produkty v Turci a v okolí.

Podujatie bude prebiehať za dodržiavania aktuálne platných hygienických, epidemiologických a bezpečnostných opatrení.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Martin Ján Danko.

Budeme radi, ak spolu s nami podporíte lokálnu výrobu a miestnych remeselníkov.

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie:

Mgr. Michaela Konečná, 0917 494 708, folklor@tks.sk

Reportáž z podujatia od Klapka TV