Z obyčajného kamienka neobyčajný

Všetky prázdninujúce decká pozývame na našu detskú tvorivú dielničku, ktorá sa bude konať 24.7.2020 od 9.00 do 12.00 hod. na trávnatej ploche pred Turčianskym kultúrnym strediskom. V prípade nepriaznivého počasia budeme tvoriť v klubových priestoroch TKSka.
Budeme spolu „vdychovať kamienkom život“ 🙂
Tešíme sa na Vás!