Remeslo z Turca III.

Milí priatelia,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine Vás srdečne pozýva na pokračovanie verejného podujatia

Remeslo z Turca III.

stretnutie remeselníkov, ktoré bude spojené s prezentáciou ľudových a umeleckých remesiel. Svoje remeslo predstavia ľudia, ktorí sa venujú tvorbe výrobkov, akými sú: originálne odevy z ľanu a modrotlače, prírodné mydlá, pastierske nože, prútené košíky, výrobky zo šúpolia, viazané obilie, ľan a slamienky, bačovský riad a patchwork. Návštevníci sa taktiež môžu tešiť na včelí med. Súčasťou podujatia budú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby a detská tvorivá dielnička- Čarujeme zo slamy.

Podujatie Remeslo z Turca III. sa uskutoční dňa 21.8.2020 (v piatok) od 9.00 do 18.00 hod. pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Cieľom podujatia je snaha podporiť ľudových výrobcov a remeselníkov, ako aj upriamiť pozornosť na regionálne produkty v Turci a v okolí.

Podujatie bude prebiehať za dodržiavania aktuálne platných hygienických, epidemiologických a bezpečnostných opatrení. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivého počasia.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Martin Ján Danko.

Budeme radi, ak spolu s nami podporíte lokálnu výrobu a miestnych remeselníkov.

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie:

Mgr. Michaela Konečná, 0917 494 708, folklor@tks.sk