Súťaže v oblasti folklórneho hnutia 2020

Vážení a milí folkloristi a priaznivci folklóru, 

v náväznosti na prebiehajúce opatrenia spojené so šírením koronavírusu vydalo Národné osvetové centrum nasledovné usmernenia k realizácií všetkých regionálnych, krajských a celoštátnych súťaží:
 
– 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2020 sa RUŠÍ
 
– 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a ľudových zoskupení Jazykom tanca 2020 sa bude konať vo Zvolene v dňoch 13. – 15. novembra 2020. V Žilinskom kraji bude krajské kolo prebiehať 19. septembra 2020 v obci Dražkovce. Regionálne kolá sa neuskutočnia. Prihlasovanie do súťaže tento rok prebieha cez elektronický formulár, ktorý nájdete tuUzávierka registrácie je 17. augusta 2020.
 
– Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka (O zlatú guľôčku) sa uskutoční 6. – 7. februára 2021. O termíne regionálneho a následne aj krajského kola Vás budem včas informovať. Všetko bude závisieť od toho, ako rýchlo sa súčasná situácia zlepší, avšak predpokladáme, že sa regionálne kolo presunie na jeseň. 
 
O ďalších opatreniach a nariadeniach Vás budeme včas informovať.
 
S prianím pekných dní,
Michaela Konečná